DOLAR 17,9617 0.1%
EURO 18,5365 -0.03%
ALTIN 1.031,36-0,12
BITCOIN 430235-2,31%
Afyonkarahisar
21°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

40 TON KALORİFER YAKITI ALIMI

ABONE OL
9 Şubat 2013 01:52
0

BEĞENDİM

ABONE OL
40 TON KALORİFER YAKITI ALIMI

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

40 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2013/15808
1-İdarenin
a) Adresi :ALİ ÇETİN KAYA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 1
03030 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası :2722139000 – 2722122207
c) Elektronik Posta Adresi :afyon@gsgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Afyonkarahisar Merkez Atatürk Spor Tesisleri (Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 Nolu SahalarArasında Kalan Çift Taraflı Tribünler )
c) Teslim tarihi :İhalenin yapılıp sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin isteği doğrultusunda peyderpey mal teslimine başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Caddesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet BinasıToplantı Salonu Kat : 3 Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati :18.02.2013 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi ve sicil belgesi, aday veya isteklinin adına düzenlenen kapasite raporu, aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi, adayın veya isteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Sözleşme süresince Börülörün bakım ve onarımı yapılıp, ihtiyaç duyulan malzemeleri yüklenici tedarik edecektir. Kalorifer Dairesi Görevlilerine tulum verilecektir. Kalorifer kazanının temizliğinde kullanılan mazot ve üstübü yüklenici tarafından karşılanacaktır. Lazım olan memelerin yedekleri her an hazır olup yüklenici tarafından karşılanacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Caddesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası Tesisler Servisi Kat : 3 Afyonkarahisar adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Caddesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası Tesisler Servisi Kat : 3 Afyonkarahisar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın-178
www.bik.gov.tr

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.