AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEDRESELER -14

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEDRESELER -14

1914 yılında medresenin, hayır sahipleri tarafından vakfedilen gelirlerden, aylık 96 kuruş gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır95. Atabek, medresenin Dağ-Keskin-zâde Medresesi adlarıyla anıldığını, Siyahlar Mahallesi’nde, Kırmızı Mahzenaltı mevkiinde 18 oda ve 3 dershaneli olduğunu ve 1924’de kapatıldığı söylemektedir96.

Medresenin müderrisleri ve öğrenci sayısı şöyledir:97
Yıl Müderrisleri Öğr. sayısı Gelir
Keskin-zâde Mehmed Efendi
H. 1263/M.
1847’den önce Keskin-zâde Hasan Ekmel
H. 1317/M. 1899 Müderris Hacı Ahmet Ef. 53 ?
H. 1318/M. 1900 Müderris Ahmet Atâ Ef. 57 ?
H. 1321/M. 1903 Müderris Hacı Ahmet Ef. 59 ?
1914 Müderris Ahmet Atâullâh-zâde Aylık 96
Hacı Rıfat Ef. Beratlı 25 kuruş
1924 Keskin-zâde Hacı Rifat Efendi
(son hocası)(öl. Eylül 1338)98 ? ?

14. Hacı İsmail/Ot Pazarı Medresesi
Hacı İsmail Medresesi Hacı İsmail tarafından Ot pazarı Câmii kıble yönünde açılmış olup, hangi tarihte hizmet vermeğe başladığı tespit edilememiştir. Bu mevkide ot pazarı kurulmasından dolayı buradaki cami ve medrese de aynı adla meşhur olmuşlardır. Ot Pazarı Camisi’nin Hacı İsmail Mescidi’nin olduğu yere yapılması, medrese ile mescidin Hacı İsmail tarafından yaptırıldığı fikrini vermektedir. Yukarı Pazar mescidi kitabesinden 1465 yılında İsmail oğlu Hoca Turgut tarafından yaptırıldığı bilgisi yapıların, 1465 yılından önceki bir tarihte yapıldığı fikrini vermektedir.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde yer alan 1528 tarihli bir kayda göre, şehirde “Ahmet Paşa, Fazlullah Paşa, Hisar Ardı, Un [Ot] Pazarı”99 isimlerinde dört medrese vardır.
1530 yılı kayıtlarında “Medrese-i Orta-bazar” diye okunan medrese, muhtemel Otpazar Medresesi’dir. Söz konusu tarihte medrese müderrisi günlük 13 akçe almaktadır100.
Süleyman Gönçer, Ot Pazarı Medresesi ile Çerçi Turgud Medresesi’nin aynı eğitim kurumu olduğundan bahsetmektedir101. Kanaatimize göre de bu medreseler ayrı medreselerdir.
1530 yılında Hacı İsmail Medresesi vakfının gelir kaynakları: zemin (arsa yahut toprak parçası) 4 kıt‘a, dükkân 1 bâb (adet), an-cizye-i gebrân fî-nefs (şehirdeki gayr-ı müslimlerden alınan vergi), nakdiye (nakit) 3800 akçe, hâsıl (yıllık geliri) 4940 akçedir102. (Devamı Yarın)

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi