AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEDRESELER -28

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEDRESELER -28

Saru-pınar köyü, Umûr Bey Medresesi ve Cami vakfındandır. Bu vakıflara 23 Ra 1179/10 Eylül 1765 tarihinde Umur Bey hamamından yıllık 6500 kuruş, diğer gelirlerle birlikte yıllık 8958 kuruş geliri, 1967 kuruş ise gideri bulunmaktadır229.
23 Safer 1308/8 Ekim 1890 tarihli bir belgeden anlaşılan Gecek Hamamı civarında Serdar Değirmeni diye bilinen üç taş devirli bir adet değirmenin dört sehim itibariyle bir sehim hissesi Paşa Camisinindir230.
Vakıf kayıtlarından231 anlaşıldığına göre, ilk mütevellisi ve ilk müderrisi Hüsameddin Hasan Efendidir. Medresede Abdürrahim Karahisari H. 870-880/M. 1465-1475 yıllarında müderrislik etmiştir232. Günlük üç akçe ücretle Umur Bey Medresesi’nde Mehmed Halîfe nâmındaki kişi, 1179/1765 yılında müderris olarak görevlenmiştir233. Müderris İsmail Efendi’nin H.1206/M.1792 yılında vefatı üzerine, Mehmet Necip Alaaddin Evkâfı’ndan Alaca Medresesi müderrisliğine müracaat etmiş234, atanmasından sonra burada uzun yıllar ders okutmuştur235. H.1213/M.1798 yılında ise, Alaca Medresesi Vakfından karşılanmak üzere yarım hisse ile müderrisi bulunmaktadır236.
Umur Bey Medresesi 1676 yılında yıkılmış, yerine şehir kâimakamı Mehmet Bey tarafından Kadiri tekkesi yapılmıştır237. Yapılan bu bina, 1933 yılında yıkılıncaya238 kadar tekke ve medrese görevini sürdürmüştür.
(Devamı Yarın)

 

KAYNAK
229 BOA., Cevdet Evkâf, nr. 24653.
230 AŞS, nr. 619, vr. s. 3/447.
231 VGMA, Yeni Şahsiyet Kaydı Esas nr. 189, sıra 2653, Vakfiye Defteri, nr. 598, s. 121, eski şahsiyet kaydı, Evvel Askerî, 346.
232 Gönçer, age., II, s. 191; medresenin diğer müderrisleri ve diğer görevlileri hakkında bilgi için bk. Yusuf İlgar, Tarih İçinde Afyonkarahisar’da Kaybolan Eserlerimiz, I, Afyon 1991, s. 39-40.
233 BOA., Cevdet-i Evkâf, nr. 24653.
234 BOA., Cevdet Maarif, nr. 1386.
235 Gönçer, age., II, s. 83, 143.
236 BOA., Cevdet Maarif, nr. 2085.
237 AŞS, nr., 515, vr. 37a/57.
238 Afyon Belediye Başkanlığı Karar Defteri, karar nr. 1168, tarih: 18.09.1933; karar nr. 1368, tarih: 10.10.1933; Yüksel, agm, s. 7.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi