AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -16

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -16

D. RÜŞTİYELER
1906-1907 öğretim yılında Afyonkarahisar merkez kazada üç erkek, bir özel rüştiye bulunmaktadır1.
1. Karahisar-ı Sâhib Erkek Rüştiyesi
1870 yılında açılmış olan Afyon Rüştiyesi’nin binası iki katlı ahşap idi. Dört sınıflı olan okul şimdiki Zafer Müzesi’nin ve yıkılan Hükümet Konağı’nın yan tarafına yapılmış idi2.
Rüştiyenin tespit ettiğimiz yıllara göre, öğretmen ve öğrenci sayısı şöyledir:3
Yıl Öğretmenleri Öğr. sayısı
M. 1870
-1876 Süleyman Gönçer, Hattat
İbrahim Nesib Efendi’nin
(öl. 1876?) Rüşdiye ‘de hat
ve hesap muallimliği
yaptığını belirtmektedir4.
H.1 287/
M. 1870 İlk öğretmeni Abdülkadir Ef.;
Zeynelabidin Ef., İbrahim
Hulusi Ef., Muallim-i Evvel Hafız
Hasan Ef., Muallim-i sânî Ömer Ef.,
Rik’a Hocası Abdurrahman Ef. 23
1870
-1882 Denizlili Hacı Hüseyin Efendi oğlu
Ömer Efendi (öl. 4 Nisan 1882)
1882 Abdurrahman Ef., ders vekili
Hacı Hüseyin oğlu Ömer Ef. 82
H. 1302/
M. 1884 Muallim Hafız Hüseyin Ef. 40
H. 1304/
M. 1886 Muallim-i Evvel Ahmet Hulusi
Ef., Muallim-i Sâni Hacı Aziz Ef. 88
R. 1306/
M. 1890 Muallim-i Evvel İbrahim Ef.,
Muallim-i Sâni Hacı Aziz Ef.,
Muallim-i Rika Ahmet Ef.,
Bevvâb Mustafa Ef., Muallim Nuri Ef. 90
1892 Muallim-i Evvel İbrahim hulusi,
Hacı Aziz Ef., Ömer Bahri Ef., Ahmet Ef. ?
H. 1312/
M. 1894 97
H. 1313/
M. 1895 Müdür Mustafa Ef., İbrahim Hulusi
Ef., Ahmet Ef., Aziz Ef., Resim
muallimi (Ermeni milletinden). 108
H. 1314/
M. 1896 ? 30
1896 ? 30
H. 1317/
M. 1899 Müderris Mustafa Ef. 30
2. Karahisar-ı Sâhib Kız Rüştiyesi
Kız Rüştiyesi 1316/1898 yılından önce açılmış olmalıdır. Bu tarihte Sabiha Hanım öğretmen olarak bulunmaktadır5.
3. Eser-i Terakkî Mektebi (Özel Okul)
Okul, Bekir Gümüş tarafından Zülali Mahallesi, Çukur Çeşme mevkiine, 1909 yılında rüşdiye derecesinde, üç devreli ve sekiz sınıflı olarak açılmıştır6 1916 yılında kapanmıştır7. Müdürü Hacı Muharrem Efendidir8.

 

KAYNAK
1 Kodaman, age, s. 166.
2 Gönçer, age, II, s. 85; Atabek ise okulun açılış tarihini 1868 olarak vermektedir. Bk. Atabek, age, s. 195-196.
3 AŞS, nr. 610, s. 181/267; s. 186/274; SVH., 1287, s. 104, 140; SVH., 1289, s. 108; SVH., 1296, s. 168; SVH., 1302, s. 121; SVH., 1304, s. 170; SVH., 1306, s. 162; SVH., 1312, s. 361; Gönçer, age, II, s. 85; SVH., 1313, s. 131; SVH., 1314, s. 416; SNMU., 1317, s. 1162-1163; Kâmil Şahin, “Afyonkarahisar’da XIX-XX. Asırlarda Mektepler”, 3. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, s. 52.
4 Gönçer, age, II, s. 74. Hattat İbrahim Nesib hakkında bk. H. Fikri Yazıcıoğlu, “Afyonkarahisarlı Hattatlardan İbrahim Nesip ve Oğulları”, Beldemiz (Afyonkarahisar), Sayı 24, Temmuz-Ağustos 1991, s. 24-25.
5 SVH., 1317, s. 247.
6 Atabek, age, s. 192; İrfan Ünver (Nasrattınr.ğlu), “İslamiyete Hizmet Eden Afyonlular: Bekir Gümüş”, Türkeli (Afyon), nr. 3656, (10.10.1972).
7 Atabek, age, s. 192.
8 İrfan Ünver Nasrettınr.ğlu, “Prof Dr. Hüseyin Nail Kubalı ve Afyonkarahisar Sevgisi”, Beldemiz, nr. 27, (Nisan-Haziran 1992), s. 18.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi