AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -19

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -19

6 Mayıs 1334 tarihli bir kayıtta cemil oğlu Yahya Efendi adlı kişinin Romanya vatandaşı olduğu, sürgün olarak İstanbul’dan Karahisar-ı Sahib’e gelerek buradaki İdâdî’de muallimlik yaptığı belirtilmektedir24.
1904-1905 yılında okulun Müdürü Osman Fevzi Efendidir25. Okulun bu tarihte ders öğretmenlerinin ihtiyaç olmasından dolayı çeşitli derslere girdikleri anlaşılmaktadır.26
Öğretmenin Girdiği Dersler Öğretmenin Adı
Türkçe, Arabî Osman Fevzi Efendi
Ulûm-ı dîniye, Ahlak, Arabî İbrahim Efendi
Fârisî, Arabî Aziz Efendi
Coğrafya, Kitâbet,
Resim, Usûl defteri Şefik Efendi
Hüsn-i Hat Ahmet Selahaddin Ef.
Fransızca Vekil Yüzbaşı Arif Bey
Tarih, Malûmât-ı Vekil Mülâzım-ı
zirâiye ve sıhhıye evvel Derviş Bey
Hendese, Cebir, İlm-i eşya Galip Efendi
Hesap Vekil Mülâzım-ı sâni
Mustafa Efendi
Mübassir Cemil Efendi
H.1323/M.190527 ve H.1325/M.1907 yıllarında da öğretmen yetersizliğinden, ders öğretmenlerinin çeşitli derslere girdikleri görülmektedir. Okulun 1906’da 110, 1907 yılında ise 111 öğrencisi bulunmaktadır28.
1328/1329 öğretim yılında İdadi’nin ibtiâîye ve tâliye kısımlarında okuyan öğrenci toplam sayısı 208’dir. Bu sayının 4 tanesi Ermeni öğrencilerini ihtiva etmektedir. Sınıflara göre, öğrenci dağılımı şöyledir:29
İbtidaiye öğrenci Tâliye kısmı öğrenci Toplam
kısmı sayısı sayısı
Birinci sınıf 94 Dördüncü sınıf 17
İkinci sınıf 52 Beşinci sınıf 19
Üçüncü sınıf 26 Altıncı sınıf –
Yedinci sınıf –
Yekün 172 Yekün 36 208
Aynı öğretim yılında okuyan 208 öğrencinin velîlerinin mesleklere göre, dağılımı şöyledir:
Öğrencinin velîlerinin meslekleri sayısı
Ulamâdan 25
Memurînden 53
Tüccardan 36
San‘atkâr 32
Zirâîden 45
Sınıf-ı sâire 17
Toplam 208

 

KAYNAK
24 BOA., DH. EUM. 5. Şube 59/22.
25 AŞS, nr. 636, s. 218/222.
26 SVH., 1322, s. 229.
27 SVH., 1323, s. 449.
28 SVH., 1324, s. 589; SVH., 1325, s. 515.
29 Bu ve bundan sonraki üç tablo için bk. Maarif-i Umûmiye Nezâreti 1328-1329 Senesine Mahsûs İhsaiyat Mecmuası, s. 21.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi