AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -20

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -20

Belirtilen dönemde okula kayıt edilen 119, ayrılan (40 Türk, 4 Ermeni) 44, nakil olan 21, çeşitli sebeplerden ayrılan 23, toplam 208 öğrencisi görülmektedir. Üç idare odalı ve dokuz sınıflı olan okulda onbir öğretmeni bulunmaktadır. Öğretmenlerin girdiği derslere göre, sayıları şu şekildedir:
Öğretmenlerin Öğrt. Düşünceler
girdiği dersler sayısı
İbtidaiye sınıfı ders
öğretmenleri 2
Ulûm-ı Dîniye ve Fıkhîye 1
Türkçe ve Kitâbet 1
Riyâziyât 1
Ulûm-tıbbîye ve
Sıhhîye ve Hekimiye 1
Tarih ve Coğrafya 1
Fransızca 1
Ma‘lûmât-ı Medeniye,
Ahlâkîye ve Hukûkîye 1
Resim, Resm-i Hat ve
Hüsn-i Hat 1 Resim dersi Ulûm-ı
Tıbbîye mualliminin
uhdesindedir.
Malumat alınamamıştır.
Terbiye ve Bedeniye 1
Aynı öğretim yılında görev yapan öğretmenlerin mezun oldukları okullara göre, sayıları ise şu şekildedir:
Öğretmenlerin mezun Öğretmen
oldukları okullar sayısı
Dârü’l-funûn-ı Ulûm-ı Edebiye şubesinden 2
Mekteb-i Mülkiye 1
Dârü’l-muallimîn-i Âliye-Funûn şubesinden 1
Dârü’l-muallimîn ve Rüşdiyeden 2
Mekatib-i İdadiyeden 4
Mekatib-i sâireden 1
Toplam 11
İdadi Müdürlüğü’nce düzenlenen vuku‘ât-ı şehriye cüzdanında gösterilen 1329-1330 öğretim yılında ikinci sınıfta okuyan Mustafa Enver Ergun(Vicdani)’ün imtihan-ı umumîdeki dersleri ve başarısı şöyedir:30
Derslerin ismi İmtihan Düşünceler
başarı notu
Ulûm-ı dîniye 9 dokuz
Arabî 9 dokuz
Türkçe 8 sekiz
Fransızca 7 yedi
Hesap 7 yedi
Hendese 9 dokuz terfi‘
Malûmât-ı Medeniye 10 on
Tarih 9 dokuz
Coğrafya 9 dokuz
İlm-i eşya 10 on
Hüsn-i Hat 9 dokuz
Resim 10 on

 

KAYNAK
30 Karahisâr-ı Sâhib Mekteb-i İdadisi Şâkirdânına Mahsus Vukuât Şehriye Cüzdanı, Sene 1329.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi