AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ  MEKTEPLER -22

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -22

F. SULTÂNÎLER
1. Afyonkarahisar Sultânîsi
Afyonkarahisar’ın Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra İdadi, 1921-1922 öğretim yılında 9 sınıflı Sultânî’ye çevrilmiştir34. Sultânî’nin ilk müdürü Ömer Fevzi Atabektir. 1923-1926 yılları arasında ilk ve orta kısmı kapsayan eğitime geçilmiştir. Ana binası yanına yapılan küçük binada ilk, büyük binada orta öğretim yapılmıştır. 1926 yılında ilkokul kısmı ayrılarak Dumlupınar ismi verilmiştir. Aynı yılda ilkokuldan boşalan sınıflarda iki yıllık pedagojili ortaokul olarak eğitime devam edilmiştir. Bu bölümden 23 kişi mezun olarak öğretmen olmuştur. 1930 yılında ortaokul liseye dönüştürülmüştür35.
1923’den önce Karahisâr-ı Sâhib’deki Devre-i Ûlâlı Erkek Sultânîsi ibtidaî kısmında 75, birinci devresinde 20, toplam 95 öğrencisi bulunmaktadır36.
23 Mart 39 (1923) tarihinde, Atatürk Afyon’a geldiği zaman, Türk Ocağı’nın akşam üzeri Atatürk için bir çay ziyafeti Sultani Mektebi’nin alt katından yirmi beş kişinin sığabileceği bir odada verilmiştir. Çay ziyafetinden sonra Atatürk Belediye’ye ziyarete gitmiştir37.
Afyonkarahisar Türk Ocağı Şubesi tarafından Ağustos 1339 (1923)’te “…bayramın üçüncü perşembe günü alaturka saat 7.00’de Sultani Mektebi kısm-ı ibtidâdî’yesinde yetim çocukların sünnet düğünü münasebetiyle bir müsamere tertip edilmiş, Demirkıran namıyla meşhur Hasan Tahsin Vicdani Efendi tarafından hünerleri”38 gösterilmiştir. Düzenlenen sünnet düğününde yapılan gösteride Hasan Tahsin hazırladığı programın masrafı olan 1870 kuruştan başka bir para almamış, hatta sonradan kendisine hamam parası adı ile verilen meblağı da yetimlere bırakmıştır39.

 

KAYNAK
34 27 Ağustos 1923 tarihli mahalli basında, okulun ismi Karahisar-ı Sâhib Lisesi ismiyle anılırken öğretmenlerinin maaşlarının düşüklüğünden bahsedilmektedir. “Karahisar-ı Sahib Lisesi’nde tatil dersleri birinci zümreye müdâvim ibtidâî muallimlerinden almış olduğumuz mektupta pek acıklı bir lisanla sefâlet hallerinden ve kendilerine ehemmiyet verilmeyerek istiskâl edildiklerinden bahs edilmektedir. kendilerinin sefaletlerine nihayet verilmediği takdirde istifa edecekleri de bildirilmektedir…” Bk. İkaz (Afyon), nr. 57-456, (27 Ağustos 1340-1923).
35 40. Dönem Afyon Lisesi Mezunları, s. 13; Atabek, age, s. 200.
36 Türkiye’de Orta Öğretim, İstanbul 1339, s. 15.
37 M.S. Aygen-Behçetoğlu Muzaffer Görktan, Atatürk Afyonda, Afyon 1982, s. 82.
38 Haber (Afyon), nr. 37, (23 Temmuz 1339/29 Zilkade 1341).
39 Haber (Afyon), nr. 39, (19 Zilhicce 1341/2 Ağustos 1339).

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi