Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

AKÜ Sözleşmeli Personel Alıyor… İşte Kadrolar

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) farklı unvanlarda 20 sözleşmeli personel alacak.

AKÜ Sözleşmeli Personel Alıyor… İşte Kadrolar

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)  2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle farklı unvanlarda 20 sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

1- Başvuracak  adaylarda   657  sayılı  Devlet   Memurları  Kanunu’nun   48.   maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

  1. a) Türk Vatandaşı olmak,
  2. b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  3. c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4. d) Türk Ceza Kanunu’nun    maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  5. e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
  6. f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  7. g) 53. madde hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı  yapmasına  engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.

2- Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  genel  şartlar  ile  tabloda  belirtilen  özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:

  1. a) Herhangi bir Sosyal  Güvenlik  Kurumundan,  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
  2. b) Resmi kurum ve   kuruluşlarda  daha  önceden  sözleşmeli   olarak   istihdam  edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
  3. c) Resmi kurum ve   kuruluşlarda  daha  önceden  sözleşmeli   olarak   istihdam  edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak. 3- Başvuracak  adaylarda  ilgili  2022  yılına  ait  KPSS  puanları  esas  alınarak  sıralama yapılacaktır.  2022  KPSS  (B)  grubu  sınavlardan  Lisans  mezunları  için  KPSSP3,  ön  lisans mezunları  için  KPSSP93   ve   Ortaöğretim  mezunları  için   KPSSP94   puanı  esas  alınacaktır.

3- Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

4- B  İş  talep  formu  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  https://aku.edu.tr  web  sayfasındaki sözleşmeli personel ilanına giriş yapılan kısımdan temin edilecektir.

Başvuru Adresi; Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai  bitimine  kadar)  şahsen  veya  posta  yolu  ile  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Rektörlüğü Personel     Daire     Başkanlığı,     Ahmet     Necdet     Sezer     Kampüsü/Gazlıgöl     Yolu     Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya  yanlış  belge ile yapılan başvurular  geçersiz sayılacaktır. Mail  yoluyla  yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  1  (bir)  tanesine  müracaat  edebilecektir.  Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 12 36 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.

İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1) İş   Talep   Formu   (https://aku.edu.tr/   adresinden   sözleşmeli   personel   ilanına   giriş yapılarak temin edilecektir)

2) Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu e-Devlet çıktısı)

3) a- Lisans mezunları için 2022 KPSS-B (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet çıktısı )

b- Önlisans mezunları için 2022 KPSS-B (P93) puanı  sınav sonuç belgesi.  (Barkotlu e- Devlet çıktısı)

c- Ortaöğretim  (Lise  ve  Dengi  Okul  )  mezunları  için  2022  KPSS-B  (P94)  puan  grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet çıktısı)

d- İngilizce Öğretmenliğinden mezun olanlar 2022 KPSS-B (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu e-Devlet çıktısı)

Not: “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslara” göre KPSS (B) puan grubundan sınava girenlerin çalıştırılması zorunluluğu bulunduğundan İngilizce Öğretmenlerinin KPSS (A) grubuna  ait  belgeleri  kabul  edilemeyecek  olup,  2022  yılına  ait  KPSS  (B)  P3  grubu  sınavlarına girenlerin müracaatları kabul edilecektir.

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı)

6) YDS  veya  ÖSYM  tarafından  denkliği  kabul  edilen  diğer  sınavlardan  alınan  belge (İngilizce dili için, e-Devlet çıktısı veya noter tasdikli sureti)

7) Aranılan şartlar tablosunda belirtilen sertifikalar/belgeler

 

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

AKÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR… İŞTE KADROLAR VE ARANA ŞARTLAR