Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 00:00

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ


AKÜ 2024 yılı Orta Ve Alçak Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Ve Bakımı, Jeneratör Bakım – Onarım Hizmetleri, Güç Kaynakları (Ups) Periyodik Bakımı Ve Asansör Ve Engelli Platformu Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmeti İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1290787

 

1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2722183080 - 2722181371
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : AKÜ 2024 yılı Orta Ve Alçak Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Ve Bakımı, Jeneratör Bakım – Onarım Hizmetleri, Güç Kaynakları (Ups) Periyodik Bakımı Ve Asansör Ve Engelli Platformu Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmeti İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : AKÜ 2024 yılı Orta Ve Alçak Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Ve Bakımı, Jeneratör Bakım – Onarım Hizmetleri, Güç Kaynakları (Ups) Periyodik Bakımı Ve Asansör Ve Engelli Platformu Periyodik Bakım Ve Onarım Hizmeti İşi (4 kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsleri ve Binaları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu Gazlıgöl yolu 5.km. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu AFYONKARAHİSAR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri için;
Elektrik 1kV üstü ve 1 kV altı tesisler SMM Belgesi ve YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgelerine ait bilgileri; istekliler  e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA (Belge Adı ve Düzenleyen Kurum/Kuruluş, Belgenin Tarihi, Sayısı ve Geçerlilik Tarihi) belirtilmek  zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                      


Bu sayfa "https://www.kocatepegazetesi.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://www.kocatepegazetesi.com/bikilan/304612
Tarih: 04-12-23 16:51:52
Paylaş: Yazdır: