DOLAR 23,3712 1.09%
EURO 25,2074 0.55%
ALTIN 1.477,441,13
BITCOIN 6229960,88%
Afyonkarahisar
24°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

1 YILLIK KALORİFER KÖMÜRÜ,SOBA KÖMÜRÜ, ODUN VE FUEL OİL SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinde Kullanılmak Üzere 1 Yıllık Kalorifer Kömürü, Soba Kömürü, Odun ve Fuel Oil Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/508571

1-İdarenin

a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b)Adresi: DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası: 2724440430 - 2722147524

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinde Kullanılmak Üzere 1 Yıllık Kalorifer Kömürü, Soba Kömürü, Odun ve Fuel Oil Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:

1. Kısım ; Kalorifer Kömürü : 635 Ton Soba Kömürü: 50 Ton Odun : 20.000 KG 2. Kısım (Kalorifer Yakıtı) Fuel Oil : 280.000 KG

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 1. Kısım Kalorifer Kömürü, Soba Kömürü Ve Odun: Bayat Devlet Hastanesi Gömü 112 ASHİ Başmakçı Devlet Hastanesi Çobanlar Devlet Hastanesi Sultandağı Devlet Hastanesi Sultandağı 1 Nolu 112 ASHİ İhsaniye Devlet Hastanesi İhsaniye 1 Nolu 112 ASHİ İhsaniye G.Akören Sağlık Evi Sinanpaşa Devlet Hastanesi Sinanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Sinanpaşa Düzağaç 112 ASHİ Hocalar Devlet Hastanesi Kızılören Toplum Sağlığı Haydarlı Devlet Hastanesi Merkez 8 Nolu (Anıtkaya) 112 ASHİ Merkez 12 Nolu (Işıklar) 112 ASHİ Merkez Köprülü Sağlık Evi Sandıklı 3 Nolu (Akharım) 112 ASHİ Şuhut Yarışlı Sağlık Evi Şuhut Mahmut Köyü Sağlık Evi Merkez Depo 2. Kısım Fuel Oil (Kalorifer Yakıtı) Emirdağ Devlet Hastanesi Sandıklı Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup , 30/06/2024 tarihinde sözleşme sona erecektir. 1. Kısım Kömürler ve Odun, sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde ilgili dağıtım yerlerine teslim edilecektir. 2. Kısım Fuel-Oil ise ilgili sağlık tesislerinin siparişleri doğrultusunda hafta içi saat 08.00-17.00 arasında peyder pey teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Dervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad. No:26 Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1 Kısım Kömür ve Soba Kömürü için

İthalatçı ise; ithalatçı kayıt belgesi, Üretici ise; uygunluk izin belgesi,

Dağıtıcı ise; herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi,

Satıcı ise; herhangi bir ilden alınmış, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi

Belgelerin geçerli olduğunu belirtir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onayı gerekmektedir.

Satış izin belgesi ile ithal kömür için uygunluk belgesinin istekliler yukarıda istenen belgeler ile kendilerine uygun olan belgelerin numarasını ve tarihini Yeterlilik Bilgileri Tablosuna giriş yapılması zorunludur.

2 Kısım (Kalorifer Yakıtı) Fuel-Oil için;

İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş, dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise isteklinin bayisi tarafından verilmiş Bayilik Belgesi veya sözleşmesi ayrıca EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerlilik süresi olan istasyonlu bayilik belgesini yeterlilik bilgileri tablosuna giriş yapması zorunludur.

Sözleşme süresince geçerliliği olan Yetkili satıcılık belge numarasını ve tarihini Yeterlilik Bilgileri Tablosuna giriş yapması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektöre fuel-oil ve kömür satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                                                        Basın No: ILN01835334

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.