Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Muharrem Günay

Kötü Komşudan Ölüler Bile İncinir

Büyük müfessir İmam Kurtûbî Nisa suresi 36. Ayetin tefsirinde:
“Görmüyor musun? Allah ana babaya ve akrabaya iyilikten sonra komşuları zikretmiş ve haklarına riâyet edilmesini emretmiştir.” diyerek konunun önemine dikkat çekmiştir. (5) (Dr. Durak PUSMAZ, “İslam’da Komşuluk İlişkileri”, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 1995, Sayı:52, s.23.)
Nisâ suresinin 36. ayetinde, yakın komşu ve uzak komşu olarak iki kelime geçmektedir.
Değişik ölçülere göre komşu sınıflamaları yapılır. Bunlardan evleri yahut evlerine giriş kapıları birbirine bitişik olanlara “kapı komşusu” adı verilir. Yakın komşu: Akraba veya evleri birbirine yakın olanlara “yakın komşu” denir.
Uzak komşu: Evleri birbirine pek yakın veya akraba olmayan yahut gayr-i müslim (yahudi, hıristiyan) olanlara da “uzak komşu” denir.
Yakın komşudan kastın Müslüman komşu, uzak komşudan kastın Yahudi ve Hıristiyan komşu olduğunu savunan görüşler de vardır. (Kurtubi Nisa 36. Ayetin tefsirinden)
Yüce Allah’ın: “Yakın komşularınıza ve uzak komşularınıza”, iyilik edin” buyruğuna gelince: Yüce Allah, komşunun korunması, hakkının ye¬rine getirilmesini emretmiş ve onun haklarına gereken riâyetin, gösterilme¬sini de hem Kitabında, hem Peygamberinin diliyle tavsiye etmiştir. Nitekim yüce Allah, anne-baba ve akrabalardan sonra komşu hakkını söz konusu ede¬rek: “Yakın komşularınıza* diye buyurduğu gibi: “Uzak komşularınıza” ya¬ni yabancı komşularınıza da iyilik edin diye buyurmuştur. “el-Câr el-cunub”u yabancı komşu diye açıklayan İbnı Abbas’tır. Sözlükte de “el-cunub” uzak ve yabancı demektir). Filan kişi ecnebidir sözü de buradan gelmektedir. (Kurtubi Nisa 36. Ayetin tefsirinden)
Burada zikredilen yakınlık-uzaklık meselesinde tam bir açıklık yoktur. Kapı komşusu dışında olanlar veya akraba haricindekiler yakın komşu mu, uzak komşu mu kabul edilecektir? Ne kadar yakınlık, ne kadar uzaklık bu hususta ölçü olarak alınacaktır? Rivayete göre Hz. Aişe (R.Anhâ) bunun her taraftan kırk evlik bir mesafe olduğunu ve bunlar arasında komşuluk hukukunun olacağını söylemiş, Hz. Ali (R.A.) de, bir kimsenin sesinin duyulabileceği yere kadar olan mesafe içinde kalanların komşu sayıldığını ifade etmiştir. (İzzet ER, İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997, c.3 , s.64.)
Hz. Ali (r.)’den şöyle rivayet edilmiştir:
“Resülullah (s) kötü komşudan diriler incindiği gibi ölüler de incinir” buyurdu.” (Aclûni, Keşfül-Hafâ, 1/72.)
Her insan hem bu dünyada hem de ahrette iyi komşularla beraber olmak ister. Çünkü iyi insanlarla beraber olmak mutluluk ve huzur vesilesidir. İyi komşularla sahip olmak, hiç şüphesiz ki Cenab-ı Hakk’ın insana büyük bir lütfüdür. Bunun içindir ki toplumda iyi komşuya sahip olmak her zaman şükür sebebi sayılmıştır.
Onun içindir ki, Peygamber Efendimiz (s.) Hz. Ali Efendimizden gelen bir rivayette:
“Ev almadan önce komşunuzu, yola çıkmadan önce arkadaşınızı araştırınız.” buyurmuştur. (Aclûni, Keşfül-Hafâ, 1/178.
Bu hadisi şerif dilimize bir atasözü olarak “Ev alma, komşu al” şeklinde geçmiştir “ Çünkü komşu evden daha önemlidir. Kötü komşu yüzünden çok sayıda insanın çok güzel de olsa evini terk ettiği bilinen gerçekler arasındadır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz, kötü komşudan Allah’a sığınmamızı emrederek şöyle buyurmuştur:
“Devamlı ikamet ettiğiniz yerdeki kötü komşudan Allah’a sığınınız. Çünkü göçebelik anındaki kötü komşu geçicidir” buyurmuştur.” (Nesâî, İstiâze, 44; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/344.)
Peygamberimiz, başka bir hadis-i şeriflerinde, insanı mutlu ve huzurlu kılan üç şeye temas ederek şöyle buyurmuştur:
“İyi komşu, uysal bir binek ve geniş ev, kişinin saadetini sağlayan unsurlardandır.” ( Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/407-408.)

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER