Parayı faize yatıran ilçelere ödenek yok

Parayı faize yatıran ilçelere ödenek yok

İGM Mart ayı toplantılarının ilk birleşiminde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılan ödeneklerin uzun süre bekletilmeden yatırıma dönüştürülmesi, faizde bekletilmesinin önlenmesi için düzenleme yapıldı
İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantılarının ilk birleşimi dün sabah Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Av. Burhanettin Çoban’ın Başkanlığı’nda tamamlandı. Mart ayı toplantılarının ikinci birleşimi bugün sabah yapılacak.
DOĞANLI KÖYÜNE CAMİ YAPIMI İÇİN ARSA TAHSİSİ TALEP EDİLDİ
Toplantı valilik makamından gönderilen gündem dışı bir konunun okutulup rapor hazırlanmak üzere ilgili komisyonlara gönderilmesiyle devam etti. Dinar ilçesine bağlı Doğanlı köyünde bulunan mülkiyeti Özel İdareye ait 114 ada, 1 parsel numaralı, 1. 433,83 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında ki taşınmaz üzerine cami yapmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) adına tahsis talebi bulunuyor. Talep ilgili komisyonlarda görüşülerek tekrar meclis gündemine gelecek. Yeşilhisar köyünde 18 adet arsa satışını içeren gündem dışı talep görüşülmek üzere toplam 5 komisyona gönderildi.
AFSÜ’YE 150 BİN TL
ÖDENEK İSTENİYOR
Gündemin 2. maddesinde yer alan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi hastane bünyesinde ki ameliyathane ve yoğun bakımların tadilatı için malzeme alımında kullanılmak üzere 150 bin TL ödenek tahsis talebi öncelikle komisyonlarda görüşülecek. İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde bulunan mülkiyeti Özel İdareye ait taşınmaz üzerende kapalı pazar yeri yapımı için Karacaahmet Köy Tüzel Kişliğine tahsis teklifi de ilgili komisyonlara oybirliği ile gönderildi. Gündemin 4. maddesinde yer alan Dinar ilçesinin Yıprak köyünde 134 ada, 175 parsel numarası üzerinde mevcut imar planlarında bulunan imar yollarında düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ve eklerinin değerlendirilmesi talebi İmar ve Bayındırlık komisyonuna gönderildi.
ACİL DURUMLARA MÜDAHALE İÇİN GENEL SEKRETERLİĞE YETKİ VERİLDİ
İl Özel İdaresi 2021 Yılı yatırım programında bulunmayan HİS, YÜS, YAS ile yağmurlama sulamalar, damlama sulamalarla acilen çözümlenmesi gereken içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması, içme suyu sondaj kuyusu açılması, ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerle, iş makinesi akaryakıtı İl Özel İdare ambarlarından verilecek. Malzeme nakillerinde ve kazı işlerinde iş makineleri ve araçlarının kullanılması, ilgili personelin görevlendirilmesi işleri Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülecek. Konu hakkında İGM Başkanına bilgi verilip, Genel Sekreterlik makamına yetki verilmesini uygun gören aynı yönde ki komisyon raporları oybirliği ile kabul edildi. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Kadir Örnek konu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Örnek, “Olası acil durumlarda tesislerin ve sistemin daha iyi çalışabilmesi için vatandaşın mağdur olmaması için bu şekilde bir düzenleme uygun görüldü.” dedi. İl Özel İdaresi 2021 Yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, ihtiyaç duyulan malzeme ve makinelerin akaryakıtının İdare ambarlarnıdan verilmesi isteniyor. Bakım ve onarım sırasında kullanılacak malzemelerin nakillerinde ve kazı işlerinde İdarenin iş makinelerinin, araçların ve ekipmanların kullanılmasıyla ilgili personel görevlendirilmesi işlerinin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülmek üzere İGM Başkanına bilgi verilip, onayının alınması şartıyla Genel Sekreterlik makamına yetki verilmesini uygun gören komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V. Faik Karakoç konu hakkına bilgi verdi. Karakoç şunları söyledi: “Program dışında ki yollarda oluşabilecek göçme, oturma, tamir, bakım ve onarım, tadilat gibi işlerin yapılabilmesi için Meclisimizden ve Genel Sekreterimizden yetki istiyoruz.”
İLÇE BİRLİKLERİNİN BÜTÇELERİ DİSİPLİNE EDİLECEK
Toplantı sonunda Meclis Başkanlığına verilen bir önergede; Özel İdare’de bütçe oluşturulurken ilçelere yapılacak yatırımların mahallinde takibi, hızlı ve seri şekilde çözümü için ilçelerin KHGB’ne bütçe imkânları zorlanarak yüksek oranda ödenekler konulduğu belirtildi. Bu ödeneklerin bütçe yılı içerisinde KHGB’nin banka hesaplarına nakdi olarak aktarıldığı kaydedildi. Aktarılan bu ödeneklerin bazılarının kullanılmayarak, uzun süre bekletildiği, projesi yapılarak yatırım ve hizmete dönüştürülmediği meclise sunulan tahsis değişiklik önergelerinden anlaşıldığı bildirildi. Bütçe disiplinin sağlanması, ilçe KHGB’ne aktarılan ödeneklerin uzun süre bekletilmeden yatırıma dönüştürülmesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanımı amacıyla ilçe KHGB’nin mizan cetveli ödenek planlaması yapılmak üzere düzenli olarak takip eden ayın 10. gününe kadar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi teklif edildi. Her ay ayrıntılı mizan cetvelinin düzenli olarak göndermeyen ilçe KHGB’nin nakit aktarma işlemleri yapılmaması konusunda meclisin karar alınması talep edildi. Burcu AYDIN’ın Haberinin devamı gazeteniz Kocatepe’de…

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi