Şehit Yüzbaşı Abdullah oğlu Kadir Efendi (Sandıklı)

Şehit Yüzbaşı Abdullah oğlu Kadir Efendi (Sandıklı)

Yusuf İLGAR 24 Ekim 2017 Salı 14:07:05
 

Şehit Yüzbaşı Abdullah oğlu
Kadir Efendi (Sandıklı)
Sandıklı-Çakır Mahallesi’nden Balkan Muharebesi’nde şehit olan Yüzbaşı Abdullah oğlu Kadir Efendinin varisleri olarak Afyonkarahisar’ın Nurcu Mahallesi’nde oturan hanımı Osman kızı Hacer ile kızı Sabriye ve oğulları Hidayet ve Şevket’in mirasları kırk sehim olup beş sehmi hanımı Hacer’e, yedi sehmi kızı Sabriye’ye, on dört sehimden toplam yirmi sekiz sehmi oğullarına isabet etmektedir. Yapılan incelemeden sonra mahalle imamı ve mahallenin ihtiyar heyetinin  düzenledikleri ilmühaberle aşağıda isimleri yazılı zevatın haber vermeleriyle bakıma muhtaç olan Şehit Yüzbaşı Kadir’in çocukları için anneleri Hacer Hanım mahkeme tarafından 5 Zilhicce 1332/25 Ekim 1914 tarihinde vasi tayin olunmuştur. (Kaynak: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Afyonkarahisar Şer‘iye Sicili (AŞS), defter no: 648, s. 145/220)

 

Şehit Yüzbaşı Kadir Efendi’nin bakıma muhtaç olan küçük yaştaki çocuklarına hâmî olarak
annelerinin vasi tayin olunması hususundaki mahkeme kararı. (AŞS, nr. 648, s. 145/220)

1 İhtiyar heyeti şu kimselerdir:
Nurcu Mahallesi imamı Mustafa oğlu Hacı Hidayet Efendi
Nurcu Mahallesi muhtarı İsaoğlu Molla Mustafa bin Ömer Efendi
Çavuşoğlu Mahallesi’nden Ömer oğlu Hacı Osman Efendi
Helvacıoğlu Murat’ın oğlu İsmail Efendi ve diğerleri…

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi