SURELER BİR KEREDE Mİ İNDİ?

SURELER BİR KEREDE Mİ İNDİ?

Surelerin birçoğu, parça parça, değişik zaman aralıkları ile değişik yerlerde indi. Mekke’de inmeye başlayan bir surenin daha sonra Medine’de veya bir başka yerde tamamlandığı oldu. Bu durum bir Kur’an mucizesidir. Çünkü ayetler parça parça değişik yer ve zamanlarda indirilmesine rağmen surelerin ne bütünlüğü, ne tazeliği, ne de ritim ve ahengi bozulmuştur.
Gelen Ayetler Nasıl Korundu?
Cenâbı Hakk “İnnâ nahnü nezzelnâzzikra veinnâ lehû lehâfiZûn( e)” “Kur’ânı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da, şüphesiz ki, biziz.” (Hicr- 9) Buyuruyor. Bu ayetten anlıyoruz ki yüce kitabımız Allah’ın koruması altındadır. Bunun yanında Peygamberimiz ve ashabı tarafından ayetlerin korunması konusunda bir takım tedbirler alınmıştır.
Gelen vahyi, önce Hz. Peygamber (s.a.v) ezberliyor, sonra yerlerini belirterek vahiy kâtiplerine yazdırıyor, yazıya geçirilen ayetler korunuyor, yazmak isteyen Müslümanlara verilerek çoğaltılması sağlanıyordu. Ayrıca hemen her Müslüman gelen ayetleri ezberliyordu. Ayrıca her Ramazan ayında Sevgili Peygamberimiz ile Cebrail aleyhisselam Kur’an’ı baştan sona hatim ediyorlardı. Böylece Kur’an hem okunmuş hem de doğruluğu Cebrail tarafından kontrol edilmiş oluyordu. Buna mukabele denir ki bu günde sünnet olarak devam etmektedir. Bunların yanında Yüce Allah peygamberine “El a’la” suresinin altıncı, yedinci ve sekizinci ayetlerinde şöyle buyrulmuştur:
“Senukriuke fe lâ tensâ.“ (87/A’LÂ-6)
(Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın.
“İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ. (87/A’LÂ-7)
Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.
“Ve nuyessiruke lil yusrâ.” (87/A’LÂ-8)
“Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız.”; El Buruç suresinin 85 ve 86. ayetlerinde ise:
“Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun).” (85/Burüc-21) “Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır).”
“Fî levhın mahfûz(mahfûzın).” (85/Burüc-22) (O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlı, mahfuz korunan bir levhadır, kitaptır) garantisi verilmiştir.
Yüce Allah Hicr suresinde ise “İnnâ nahnü nezzelnâzzikra veinnâ lehû lehâfiZûn( e)”
“Kur’ânı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da, şüphesiz ki, biziz.” (Hicr- 9) buyurmuştur.
Vahiy Kâtipliği
Hz. Peygamberimize gelen vahiyleri anında yazıya geçiren, Hz. Peygamberimizin devamlı yanında bulunan kişilere vahiy katibi denir. Sayıları zaman zaman 42’ye kadar yükselmişlerdir. Bunlardan bazıları; Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz.Ömer, Zeyd Bin Sabit, Abdurrahman Bin Haris vs.’dir.
Kur’an’ın Yazımında Kullanılan Malzemeler
O devirde yazı malzemesi olarak ceylan, deve, koyun ve sığır derileri, hurma dalları, yassı veya düzeltilmiş taşlar, tahta levhalar, deve ve koyun gibi hayvanların kürek kemikleri Kur’an’ı yazmak için kullanılmıştır.
Hafızlık Nedir Kime Hafız Denir?
Hafızın sözlük manası; sakayan, koruyan, ezberleyen, Kur’an’ı baştan sona kadar ezbere okuyabilen kimse demektir. Yalnız bu okumanın kural ve kaidelerine uygun olarak yapılması gerekir. Ayrıca Kur’an’ı anlayarak okuma her zaman asıl olan okumadır.
Hafızların mahşerde sahibine anne babasına ve bir rivayete göre de yakınlarından sevdiklerinden 70 kişiye şefaat edeceği bildirilmiştir. Onun içindir ki büyükler Hafız olmak değil Hafız ölmek gerek demişlerdir.
Hafızlığını muhafaza etmeyenlerin mesuliyetinin büyük olduğunu Resulullah (S.A.V) efendimiz Mirac’ta gördükleriyle şöyle açıklamaktadır.
“Camilerden bir çöp parçasını almanın sevabı kadar bir sevap, Kur’an-ı Kerim’den bir ayet ezberleyip unutan insanın günahı kadar bir günah görmedim.”
Hatim Nedir?
Hatim’in sözlük manası; Sona erdirme, bitirme, mühürleme, Kur’an-ı kerim’i sonuna kadar okumadır. Kur’an okumak ve Kur’an’a bakmak çok sevap kazandıran bir ibadettir. Bunun için Müslümanlar Kur’an okumaya, Kur’an ehli olmaya çok önem vermişlerdir. Kur’an’ın bir adı da ZİKİR olduğundan devamlı Kur’an okuyanlar aynı zamanda Zikir ehli de sayılırlar. Tıpkı namaz kılmak gibi Kur’an okumakta en büyük zikirdir.
Hz. Peygamberin “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir.” Hadisleri gibi Kur’an okumaya teşvik eden birçok açıklaması vardır. Kur’an’ın birçok ayeti kendisinin anlaşılmak ve düşündürülmek için indirildiğini beyan eder. Onun için Kur’an’ı okumaktaki amaç anlayarak okumak olmalıdır. Bu bakımdan hatimleri mealle birlikte, düşünerek ve anlamaya gayret göstererek okumak gerek.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi