DOLAR 17,9598 0.24%
EURO 18,3367 0.49%
ALTIN 1.026,960,41
BITCOIN 4275043,39%
Afyonkarahisar
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

ÇAY DEVLET HASTANESİ İÇİN 10 KAPASİTELİ REVERSE OSMOS SU ARITMA SİSTEMİ

ABONE OL
19 Eylül 2013 02:43
0

BEĞENDİM

ABONE OL
ÇAY DEVLET HASTANESİ İÇİN 10 KAPASİTELİ REVERSE OSMOS SU ARITMA SİSTEMİ

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ÇAY DEVLET HASTANESİ İÇİN 10 KAPASİTELİ REVERSE OSMOS SU ARITMA SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2013/131049
1- İdarenin
a) Adresi :ORHANGAZİ MH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI 03200 UYDUKENT AFYONKARAHİSAR MERKEZ/ AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası :2722140030 – 2722137936
c) Elektronik Posta Adresi :afyonkhbgsmerkezisatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇAY DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi :Alt yapı hazırlığının tamamlandığı istekliye tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde sistem çalışır olarak teslim edilecektir
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ ORHANGAZİ MAH. NEDİM HELVACIOĞLU BULVARI UYDUKENT-AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 30.09.2013 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
– üretici firmalar sistemin çalışır durumda teslim edildiği tarihten başlayarak 10 yıl süre ile ücret karşılığı yedek parça garantisi verecektir, bu garinti doğrudan, üretici firma temsilci firma tarafından vericektir
– istekliler sistemin çalışabilmesi için gerekli olan önemli parçaların fiyatlarını döviz bazında listeleyerek teklif dosyasında sunacaktır.
-Sistem, istekli tarafından temin edilen tüm aksesuarlarıyla birlikte çalışır durumda teslim edildiği tarihten itibaren yedek parça dahil ,prefilitre ve kontrol filitre kartuşları vb sarf malzeme hariç , imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacaktır. Bu garanti, hem üretici hemde temsilci firma tarafında verecektir.
-Teknik şartnamenin çeşitli bölümlerinde yer alan kalite kontrol ,garanti, montaj şartnameye uygunluk belgesi, standartlarla ilgili belgeler ve diğer tüm belgeler teklif dosyasında sunulacaktır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Orijinal dokümanlar Cihazın çalışmasını yada kullanımını anlatan, sistemde kullanılan sarf malzemesi ve diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren ,işletme ve kullanıma yönelik, üretici firma tarafından hazırlanmış orijinal doküman paketinden bir adet. teklif dosyasında sunacaktır.
2- Teklif mektubuna şartnameye uygunluk belgesi eklenecek ve bu belgenin her sayfası kaşeli ve isteklinin yetkilisi imzalamış olacak, teklif dosyasında sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın-1564
www.bik.gov.tr

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.