“İl Özel İdare’nin  temel hedefi hayat  kalitesinin yükseltilmesi”

“İl Özel İdare’nin temel hedefi hayat kalitesinin yükseltilmesi”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, idare olarak görev alanlarında insanların hayat kalitesini yükseltmek için yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetler yürütüldüğünü belirtti

 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek adına idarenin karar organı İl Genel Meclisi üyelerine 2020 Yılı Mali Bütçesi hakkında sunum yaptı.
“BÜTÇE 1 OCAK 2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”
Genel Sekreter Murat Toy, 5302 Sayılı II Özel idaresi Kanunu’nun 39. maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi gereğince 2020 yılında büyük özveri ile yapılan çalışmalar sonucu hizmetlerin özet halinde birleştirilmesi ile faaliyet raporu hazırlandığını belirtti.
Toy, “Hazırlanan faaliyet raporuyla, yapılan hizmetlerin daha iyi tanıtılabilmesi ve genel bir değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla meclis üyeleri ve kamuoyuna sunulmuştur. 2020 Mali Yılı bütçesi İl Genel Meclisince 171 milyon TL olarak kabul edilmiş olup, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. 2020 Mali yılı kesin hesabı gerçekleşme rakamlarmın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2020 yılı net geliri 305.085.553 TL olarak gerçckleşmiştir. Elde edilen gelirlerin 185.066.184 TL İl Özel İdaresinin öz gelirleri olup; geriye kalan 120.019.368 TL’si şartlı olarak Bakanlıklardan gönderilen yatırım amaçlı tahsis edilen ödeneklerdir.” dedi.
“PERFORMANS PROGRAMI
SİSTEMATİK DENETLENİYOR”
Murat Toy, geçen yıl toplam 317.603.739 TL harcama yapılıp, bu harcamaların 200.724.621 TL’nin İl Özel İdaresi kaynaklarından, 116.879.118 TL’nin de genel bütçe kaynaklarından karşılandığını kaydetti. Toy, “Kamu mali yönetimi, yönetimde etkinlik ve verimliliği gerektirir. Bu nedenle, geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmak, hızlı karar almak, sorunlara süratle uygun çözümler bulmak ve değişime uyum sağlamak yönetimin temel gerekleridir. Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı nıali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Performans esaslı bütçelemenin getirdiği önemli yeniliklerden biri de performans denetimine imkân tanımasıdır. Performans esaslı bütçeleme sürecinde oluşturulan hedef ve göstergeler ile hazırlanan performans programı ve faaliyet raporları performansın sistematik ve nesnel bir şekilde denetlenmesini mümkün kılınaktır.” diye konuştu.
“TEMEL HEDEF HAYAT
KALİTESİNİ YÜKSELTMEK”
Görev alanlarında yerleşim yerlerinde yaşam kalitesinin arttırılmasının hedeflendiğini aktaran Toy şunları kaydetti: “İl Özel İdaresi olarak görev alanlarımızda yaşam kalitesinin arttırılmasının temel hedefi olan insanımızın hayat kalitesini yükseltmek için yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri yenilikçi ve adaletli bir yönetim anlayışıyla vatandaş odaklı çalışılmaktadır. Bu hizmetler; verimli, erişebilir ve etkin bir şekilde sunmak için kurumsal kültürüyle ve çalışanlarıyla çağdaş ve güçlü İl Özel İdaresi olma politikasına bağlı kalarak, her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla üstün sorumluluk duygusu ile çalışmaktadır. Bu anlayışla yürütülen hizmet ve faaliyetlerin planlanmasında, programlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta İl Genel Meclis Başkanımız Burhanettin Çoban’a, Meclis Üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.” >> Burcu AYDIN’ın Haberi

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi