Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Orman Genel Müdürlüğü Hükümlü ve Engelli Eleman Alacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürekli görev yapacak 68 engelli ve eski hükümle / TMY sürekli eleman alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından

Orman Genel Müdürlüğü eleman alacak
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 adet engelli ve 38 adet eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 68 adet daimi işçi alımı yapılacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 22-26/04/2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden
yapacaklar.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü
internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki ay olarak belirlendi. Aday işçilerin idarede uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacak. Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı İl’de yapılacak.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecek. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR GENEL ŞARTLAR
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak
Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında
idarece sonlandırılabilecek.
Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacak. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacak,
Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacak.

ÖZEL ŞARTLAR
Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak gerekiyor
MEB onaylı;
*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
*İnsan Kaynakları Sertifikası,
*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
*Halkla İlişkiler Sertifikası,
*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
*Genel Muhasebe Sertifikası,
*Çağrı Merkezi Sertifikası
Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan
dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.
En az Ortaöğretim mezunu olmak.
Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
GENEL ŞARTLAR
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,
Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,
Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında
idarece sonlandırılabilecek.

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacak.
ÖZEL ŞARTLAR
En az ortaöğretim mezunu olmak,
”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı lınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Orman Müdürlüğü eleman alımı yapacak

Orman Müdürlüğü eleman alımı yapacak

 

 

 

Afyon Haber Son Dakika Afyon Namaz Vakti