Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Türkiye İstatistik Kurumu Personel Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na toplam 55 personel alınacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 4/B Sözleşmeli personel alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda, 2022 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonun 4 (dört) katı aday arasından, sözlü sınav sonucuna göre toplam 55 personel alınacak.

28 Anketör, 2022 KPSS (B grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 22 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ile 5 Teknisyen Sözleşmeli Personel olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak,

c. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

d. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSS P3 ve ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

e. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

g. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

ÖZEL ŞARTLAR ANKETÖR

a. Son başvuru tarihi itibarıyla yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık lisans bölümlerinin; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyonun 4 katı aday arasına girmek,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Tercihen Mesleki Yeterlilik Kurumundan Anketörlük belgesi almış olmak,

e. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

a. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 55 (elli beş) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

e. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

TEKNİSYEN (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (İnşaat Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

TEKNİSYEN (Elektrik-Elektronik Teknolojisi)

a. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak,

b. ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak,

c. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.),

d. Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Sözleşmeli Personel ve İşçi Müdürlüğü Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Çankaya / ANKARA Telefon: 0 (312) 454 73 69 – 454 73 36 – 454 73 12 – 454 84 31 Kamuoyuna duyurulur.