Afyon’a 16 bin tarım işçisi gelecek. Pandemiden etkilenmeleleri için önlemler alınıyor

Afyon’a 16 bin tarım işçisi gelecek. Pandemiden etkilenmeleleri için önlemler alınıyor

 

Hasat döneminde Afyonkarahisar’a doğu illerinden yaklaşık 16 bin tarım işçisinin gelmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Valiliği bu işçilerin pandemi kurallarına uyması için gerekli hazırlıkları yapmaya başladı.

Gerekli belgeleri edindikten sonra tarım işçisi olarak Afyonkarahisar’a gelebilecek olan yaklaşık 16 bin 150 kişi tesis/konteyner/çadırlarda/yatak araları en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirilecek. Sosyal alanlarda aralarında kişiler arası sosyal izolasyon mesafenin en az 1.5 metre korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafenin arttırılmasına en az 3 metre olması sağlanacak. Belediyeler mevsimlik işçilerin bulunduğu bölgelerin devamlı loarak dezenfektasyonunu yapacak.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi 04.05.2021 tarihinde saat 14.00’da Vali Gökmen ÇİÇEK Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar aldı.

Hıfzıssıhha Kurulu’nun Mevsimlik işçilerle ilglii kararları şu şekilde:

Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Koronavirüs Tedbirleri Hl’.

 1. İlimizin tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya arttırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirler planlanacak ve ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanması sağlanacaktır.

1.1. Mevsimlik Tarım İşçileri

 1. Mevsimlik tarım işçilerinin ile giriş çıkışları ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile ilgili valiliklerin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleşecektir. Bu şekilde İlimize mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde işçilerin yola çıktıkları iller ‘ ‘çıkış ili” İlimiz ise “varış ili” olarak tanımlanacaktır. Ayrıca İlimizden de diğer illere tarım işçisi gitmesi durumunda İlimiz çıkış ili olarak tanımlanacaktır.
 2. İlimizin tarımsal potansiyelinin yüksek olması nedeniyle hasat döneminde her yıl varış ili olarak Merkeze bağlı köylerimize (Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana İllerinden 1.500 işçi), Başmakçı İlçemize (Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Eskişehir, Isparta illerinden 670 işçi), Bolvadin İlçemize (Şanlıurfa, Adana İllerinden 200 işçi), Çay İlçemize (Şanlıurfa İlinden 1.500 işçi), Dazkırı İlçemize (Şanlıurfa İlinden 100 işçi), Dinar İlçemize (Şanlıurfa İliniden 1.750 işçi), Emirdağ İlçemize (Adana, Bursa, Şanlıurfa, Eskişehir, Osmaniye, Aksaray illerinden 1.165 işçi), İhsaniye İlçemize (Şanlıurfa İlinden 500 işçi), Kızılören İlçemize (Diyarbakır, Şanlıurfa, Van İllerinden 70 işçi), Sandıklı İlçemize (Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Nevşehir, Kırşehir, Van, Şırnak, Mardin, Mersin İllerinden 750 işçi), Sinanpaşa İlçemize (Şanlıurfa, Diyarbakır, Balıkesir İllerinden 1670 işçi), Sultandağı İlçemize (Mardin, Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa İllerinden 4000 işçi), Şuhut İlçemize( Şanlıurfa İlinden 2500 işçi) olmak üzere Afyonkarahisar İlimizde toplamda 16.175 kişilik işgücü potansiyeli bulunduğundan ilgili il valiliklerine muhtemel sayıların bildirilmesine,
  • Mevsimlik tarım işçileri ikamet ettikleri illerinden çalışacakları illere hareket ederken;

-Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği,

-Mülga Başbakanlık 2017/6 sayılı Genelgesi,

-İçişleri Bakanlığının 25/03/2020 tarih ve 5863 sayılı talimatı,

-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25/03/2020 tarih ve E.5877 sayılı yazısı doğrultusunda iş ve işlemleri yürütülecektir.

 • Mevsimlik Tarım İşçilerinin konaklama alanları ilgili genelge ile belirtilen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra, Korona virüs salgının yayılmasının engellenmesi için;
 1. İl/İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesine,
 2. Tarım ve Orman Bakanlığı mevsimlik tarım işçileri konusunda yasal düzenleme yapana kadar; tarım işçilerinin çalışmak amacıyla İlimiz içinde, İlimizden diğer İllere veya diğer illerden İlimize taşınması için yapılan başvuruların Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek uygunluk belgesinin düzenlenmesine, (Valilik ve Kaymakamlıklarca “Uygunluk Belgesi”ne göre “Seyahat İzin Begesi” düzenlenecektir.)
 3. Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteyner/çadırlarda/yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda aralarında kişiler arası sosyal izolasyon mesafenin (en az 1.5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafenin arttırılmasına (en az 3 metre),

ç) Çadırlar arası mesafenin arttırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirilebileceği ortamın oluşturulmasına,

 1. İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına,
 2. Mevsimlik tarımi İşçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak dezenfekte edilmesi, yerel halkla temasları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde en az seviyeye indirilecek tedbirlerin alınmasına,

O Yerel yönetimler tarafından konaklama alanları ve çalışma ortamları içilebilir/kullanılabilir uygun su temininin sağlanması, katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesi, bu konu ile ilgili olarak İl Özel İdaresi ve mahalindeki belediye imkanlarından faydalanılmasına,

 1. Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında su bulunmasının belediyeler tarafından temin edilmesine,

ğ) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanları mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, gerekli temizlik malzemelerinin bulundurulması bu amaçla AFAD İl Müdürlüğü ve mahallindeki belediye imkanlarından faydalanılmasına,

 1. 03.1971 tarih ve 13783 sayılı “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerine göre oluşturulması gereken kapalı ve sızdırmaz çukurlu veya taşınabilir mobil tuvaletlerin Belediye sınırları ve mücavir alanlarda Belediye Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından, bu alanlar dışında ise ilgili özel idare tarafından sağlanmasına,

ı) Çocuklar için oluşturulan alanların temizliğine önem verilmesine,

 1. Gebe, loğusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasına,
 2. Yaşam alanlarında sivrisinek, karasinek, kene vb. haşerelerle mücadelenin Belediye Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından, bu alanlar dışında ise ilgili özel idare tarafından yapılmasına,
 3. Yaşam alanlarında sivrisinek, karasinek, kene vb. haşerelerle mücadelenin Belediye Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından, bu alanlar dışında ise ilgili özel idare tarafından yapılmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması,

Kararları alınmıştır.

Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile tebliğ edilmesi gerektiğine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi