DOLAR 16,7832 0.34%
EURO 17,4971 -0.28%
ALTIN 974,310,49
BITCOIN 319521-1,31%
Afyonkarahisar
26°

AÇIK

20:47

AKŞAM'A KALAN SÜRE

İ L A N – Kocatepe Gazetesi

ABONE OL
16 Kasım 2015 00:25
0

BEĞENDİM

ABONE OL
İ L A N

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1- İlimiz Dinar İlçesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti İdaremize ait Özel İdare İş Merkezindeki 4’nolu işyerinin 3 yıl süre ile kiralanması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
2-6360 sayılı kanun kapsamında köye dönüştürülen Belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen araçların Muhammen bedel üzerinden satılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
3-03 DF 564 Plakalı Fatih Kamyon Üzerinde Sondaj Makinesi ve Ekipmanlarının Muhammen bedel üzerinden satılması için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.
4-İhalelerin 25 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 14.00’de Merkez Hacı Mahmut Mahallesi Tekel Yokuşu No:4’de bulunan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İstekli çıkmadığı veya teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmediği takdirde, aynı kanun hükümlerine göre ihalenin 2 Aralık 2015 Çarşamba günü aynı adreste saat:14.00’de İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5-İhalesi yapılacak olan taşınmazların şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Merkez Burmalı Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, Sosyal Hizmetler ve İl Özel İdare İş Merkezi kat 6’da bulunan Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
6-İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;
A) GERÇEK KİŞİLERİN;
a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,
b) İl Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda belirtilen tutarlarda ayrı ayrı geçici teminat, (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Öze İdare Hesabına yatırılacak)
c) Söz konusu yerin ve ihale dosyasının (Şartnamesinin) tamamının yerinde gidilip görüldüğüne dair belge,
d) 2015 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,
e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,
f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
B) TÜZEL KİŞİLERİN;
a) Gerçek Kişilerden istenen (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2015 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,
d) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,
7- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları,
8-Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
İlan olunur.

DİNAR ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ BİRİNCİ KAT 4 NOLU İŞ YERİNİN MUHAMMEN BEDELİ
Adres
B.B. No
Alanı
(M²)
Niteliği
1 Yllık Muhammen Bedeli KDV
Hariç (¨)
Geçici Teminatı
(¨)
İhale Tarih Ve Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
Dinar Özel İdare İş Merkezi
Birinci Kat
4 Nolu
152
İşyeri
4.794,00
432,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S.N
Markası
Cinsi
Model
Tipi
(Plakası)
Muhammen
Bedeli KDV Hariç(¨)
Geçici Teminat
(¨)
İhale Tarih Ve Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
1
Renault
Otomobil
1991
L-483
(03 NC 717)
3.000,00
90,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
2
Murat (Kartal)
Otomobil
1991
5 Kapılı STW
(03 LE 358)
3.000,00
90,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
3
Fatih
Damperli Kamyon
1996
200-26/SHT
(03 ND 887)
15.000,00
450,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
4
Fatih
Damperli Kamyon
1994
170.25FDT
(03 LH 709)
15.000,00
450,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
5
Fatih
Damperli Kamyon
1993
170-25/FDT
(03 LF 558)
12.000,00
360,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
6
Bmc
Damperli Kamyon
1994
Fatih200-26 SHT
(03 LK 443)
14.000,00
420,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
7
Iveco
Çöp Kamyonu
1996
65.9 (3400)
(03 KK 242)
12.000,00
360,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
8
Steyr
Traktör
1993
8050/S16
(03 LC 520)
9.000,00
270,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
9
Steyr
Traktör
1989
03 LA 567
8.000,00
240,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
10
Otoyol
Otobüs
1993
50 NM 23
(03 BD 342)
7.000,00
210,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
11
Iveco
Otobüs
1995
M29
(03 BD 293)
8.000,00
240,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
12
Temsa
Otobüs
2009
Pr1 Prestij Superdeluxe
(03 VU 488)
55.000,00
1.650,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
13
Temsa
Otobüs
2009
Pr1 Prestij Superdeluxe
(03 VU 489)
55.000,00
1.650,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
14
Iveco
Otobüs
2006
E.27.148 Eurobüs
(03 AG 151)
50.000,00
1.500,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
15
Iveco
Otobüs
(Ca Tek Katlı)
1999
M 29 12 H F
(03 VN 832)
13.000,00
390,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
16
Isuzu
Otobüs
(Ca Tek Katlı)
1994
Md 27 L
(03 VR 341)
5.000,00
150,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
17
Iveco
Otobüs
(Ca Tek Katlı)
2006
E27.14 S Eurobus
(03 YC 683)
52.000,00
1.560,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
18
Iveco
Otobüs
(Ca Tek Katlı)
2006
E 27 .14
(03 YC 817)
52.000,00
1.560,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
19
Karsan
Otobüs
(Ca Tek Katlı)
2009
J 9
(03 VL 296)
22.000,00
660,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
20
Otoyol
Otobüs (Ca Tek Katlı)
2000
M 23 S
(03 VN 399)
11.000,00
330,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
21
Ford
Otosan
Otobüs
2006
Transit 430 Ed
(03 BC 836)
25.000,00
750,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
22
Otoyol
Otobüs
( Tek Katlı)
1998
M29 VF
(03 KC 013)
12.000,00
360,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
23
Otokar
Otobüs
( Tek Katlı)
2009
F (03 ZA 287)
80.000,00
2.400,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
24
Otokar
Otobüs
( Tek Katlı)
2009
F (03 ZA 288)
80.000,00
2.400,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)

./..

S.N
Markası
Cinsi
Model
Tipi
Muhammen
Bedeli KDV Hariç(¨)
Geçici Teminatı
(¨)
İhale Tarih Ve Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
25
Otokar
Otobüs
( Tek Katlı)
2004
Sultan N 145 S/27
(03 ZA 289)
30.000,00
900,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
26
Ford
Otobüs (Ca Tek Katlı)
2006
(03 VT 765)
25.000,00
750,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
27
Otoyol-Iveco
Otobüs
1993
M-24
(03 AN 484)
5.500,00
165,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
28
Isuzu
Otobüs
1992
Md.27
(03 KE 478)
4.500,00
135,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
29
Fıat
Minibüs
2008
Ducato Min.
La H2 2.3mjet
(03 AB 955)
25.000,00
750,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
30
Başak
Las.Tek.
Traktör
2000
2073+Sh
(03 SA 819)
11.000,00
330,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
31
Volkswagen
Minibüs
1993
(03 LL 002)
8.000,00
240,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
32
Isuzu
Otobüs
1992
(03 AJ 492)
6.000,00
180,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
33
Otoyol
Otobüs
1993
(03 SH 611)
6.500,00
195,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)

03 DF 564 PLAKALI FATİH KAMYON ÜZERİNDE SONDAJ MAKİNESİ VE EKİPMANLARININ MUHAMMEN BEDELLERİ

S.
N
Malzemenin Cinsi

Birim Fiyatı (¨)
Adet
Muhammen Bedeli KDV
Hariç (¨)
Geçici Teminatı
(¨)
İhale Tarih Ve Saati
İhale Şekli
(2886 S.Y.K)
1
Fatih Marka Kamyon.Çift Çeker 3 Dingil 10 Teker 181 kw (240hp) 1995 Model
(03 DF 564 plakalı)
25.000,00

1

25.000,00
750,00

25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
2
Sondaj Makinesi (11,5m Kule Yüksekliği 6 Silindir Kamis Morlu-Zincir Kutulu Ojinal Şanzımanlı)
Kompresör(İki Kafalı 16 Bar)Donki Çamur Pompası
42.000,00

1

42.000,00
1.260,00
25.11.2015
14:00

Açık Teklif (Artırma)
3
Tijler(6,10 m /3,5″http://m.kocatepegazetesi.com/” Çekme Çelik
400,00
30

12.000,00
360,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
4
Sıfır Matkap(12 1/4″http://m.kocatepegazetesi.com/” Çelik Kobra)
5.000,00
1

5.000,00
150,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
5
Kullanılmış Matkap (12 1/4″http://m.kocatepegazetesi.com/” Çelik Kobra)
2.000,00
2

4.000,00
120,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
6
Talisiye
150,00
2

300,00
9,00
25.11.2015
14:00
Açık Teklif (Artırma)
TOPLAM:
88.300,00
2.649,00

Basın-179719 / www.bik.gov.tr

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.