Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Muharrem Günay
e-posta: YAZARIN TÜM YAZILARI

AYET NE DEMEKTİR? – Kocatepe Gazetesi

Muharrem Günay 13 Şubat 2016 Cumartesi 13:35:36
 

Ayet Cenâb-ı Hakkın sıfat ve kudreti hakkında görünen âşikar deliller, burhanlar demektir.
Kur’an-ı kerim ayet adı verilen parçalardan oluşmuştur. Ayetler bir kelime ila bir sayfa arasındadır. Kur’an-ı Kerim’in cümlelerine ‘ayet’ denir. Bugün yeryüzünde bulunan tüm Mushaflarda ayet sayısı 6236 olarak kabul görmüş ve numaralandırılmıştır.
Ayet sayısı hakkında İslam bilginleri arasında görüş ayrılığı vardır. Çoğunluğuna göre surelerin başında yer alan Besmele, Kur’an-ı Kerim’den bir ayettir. Şafii âlimleri, ‘Besmele’yi başında bulunduğu surenin bir parçası saymış. Hanefi bilginleri, müstakil ayet olduğunu, sure araları için indirildiğini söylemiş. Yine bazı surelerin başında, ‘Ya-sin, Ha-Mim, Elif-Lam-Mam, Ta-Ha’ gibi harfler, bir kısım bilginlerce, müstakil birer ayet; diğer bir kısımı ise başında bulunduğu surenin ilk ayetinin parçası saymıştır. Bazı uzun cümleler, bir kısım bilginlerce iki veya üç ayet sayılmışken, diğer bazı bilginlerce tek eyet itibar edilmiştir. Kıraat imamlarından Nafi 6217, Şeybe 6214, Mısırlı bilginler 6226, İbn-i Abbas 6616 olduğunu söylemiştir. Kufelilerin görüşü doğrultusunda bugün yeryüzünde bulunan tüm mushaflarda ayet sayısı 6236 olarak kabul görmüş ve numaralandırılmıştır. Halk arasında bilinen 6666 sayısının herhangi bir dayanağı olmayıp, çocuklara kolay öğretmek amacıyla yuvarlak olarak söylenmiştir. Bu ihtilaflar ayetlerin numaralandırılmasıyla ilgili olup, Kur’an’ın tümü üzerinde ihtilaf yoktur.
Allah’ın Ayetleri İkiye Ayrılır
Yüce kitabımız Kur’an bize genel olarak iki çeşit kitaptan ve ayetten söz eder.
1.Tenzili/indirilmiş ilahi kitaplar ve ayetler.
2. Tekvini/yapılmış, yaratılmış kitaplar ve ayetler; Buna kâinat kitabı da diyebiliriz.
Kur’an-ı kerimde Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü ve kudretini gösteren belgelere ayet denilir. Âyet kavramını iki bölümde ele almak gerekir. Aslında âyet ilahi mesaj/ İlahi mesajın bölümleridir. Bu anlamda Kur’an’daki sureleri meydana getiren ve duraklarla birbirinden ayrılan bölümlere ayet denir. Bunlar Tenzili/indirilmiş ayetlerdir. Birde Tekvini ayetler vardır ki ay, yıldız, güneş, uzay, dünya, canlı ve cansız varlıkların hepsi Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü kudretini gösteren ayetler/delillerdir. Aslında ayet kavramını da bu şekilde açıklamak gerekir. Âyet Yüce Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini gösteren delillere denir. Nitekim Rum suresi 22. ayette insanların milletler/şubeler halinde yaratılması, renklerinin ve dillerinin ayrı ayrı yaratılmış olması Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini gösteren ayetler/deliller olarak takdim edilir.  Kur’an-ı kerim ilahi kitaplardan ve kitabı ekber denen Kâinat kitabından söz ederken bir de en büyük kitap olarak insandan söz eder.
İnsan muazzam bir kitaptır. Maddesi, ruhu, cesedi ile muazzam bir kitaptır. Çünkü ilâhi mesajların muhatabı insandır. İnsan en büyük kitaptır çünkü insan Halifetullah/Alllah’ın Halifesi olarak yaratılmıştır.
Peygamberimiz buyuruyor ki: İnsan ve Kur’an ikiz kardeştir. (Hadis, Şir’atü’ül İslam Müslümanın Görgü Kitabı, sayfa: 9- İmamoğlu Muhammed, Abdülkadir Kadir Akçiçek, İst.1978)
Vahiy Hangi Yollarla Gelmiştir
1-Rüyalarla gelen vahiyler.
2-Cebrail’in görünmeden getirdiği vahiyler.
3-Cebrail’in doğal haliyle görünerek getirdiği vahiyler
4-Cebrail’in insan şeklinde getirdiği vahiyler
5-Çıngırak ve arı vızıltısı şeklinde gelen vahiyler ki en ağır ve zor gelen vahiyler bu yolla gelen vahiylerdir.
6-Miraç’ta olduğu gibi Allah’tan vasıtasız alınan vahiyler.
Kur’an’ın İlk Ve Son Âyetleri
Kur’an-ı Kerim’in, Müslümanlarca Hz. Muhammed’in risaletinin başında Milâdi 610 yılında ilk olarak ‘indiği’ kabul edilen âyetleri şunlardır:
“İgra’ bismi rabbikellezi halag..Yaratan Rabbinin adıyla oku, O insanı bir asılıp tutunandan yarattı, oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir.” (Alak 96/1-5, Bknz. Kalem 68/1)
İlk inen âyetler inananları okumaya, öğrenmeye, yazmağa ve araştırmaya çağırır ve ilim için büyük teşvik mesajı taşır.
Miladi 632, Hicri 10. Yılda Arafat yakınlarında As-sabra mevkiinde Zilhiccenin 9’uncu Cuma günü inen Kur’ân’ın son inen âyeti de şudur:
“el yevme yeise llezîne keferû min dînikum felâ tehşevhum vahşevnî. el yevme ekmeltü lekum dinukum.” (Maide 5/3) “Kâfirler bugün sizden dininiz hakkında ümitsizliğe kapılmışlardır artık onlardan haşyet etmeyin/korkmayın, benden haşyet edin/korkun. Bugün size dinizi ikmal ettim/kabaca, anahatları ile olgunlaştırdım, size ni’metimi itmam ettim/anahatları ile tamamladım, sizin için bir din olarak islam’a razı oldum ” (Maide 5/3)
Sure Nedir?
Kur’an’ın ayrıldığı 114 bölümden her birine SURE denir. Bu surelerin 86’sı Mekkede, 28 i medinede nazil olmuştur. Mekke’de inen surelere Mekki, Medine’de inen surelere Medeni adı verilir.
Kur’an’ın en uzun suresi Medine’de inmiş olan ve 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. Ayetel kürsi bu surenin içindedir. Sure Elif Lam Mim harfleri ile başlar Amenerrasulü ile biter.
En kısa suresi ise 3’er ayetten oluşan Kevser suresi ile Nasr suresidir. Kevser suresi Mekke’de Nasr suresi Medine’de inmiştir.
Cüz Nedir?
Kur’an’ın bölünmüş olduğu 30 parçadan (fasikül) her birine cüz denir. Cüz bir İslam terimidir. Bu terimin anlamı: Kur’an’ı Kerim’de ki her 20 sayfaya verilen addır. Kuran’ı Kerim’de yaklaşık 30 cüz vardır.

YAZARLAR

TÜMÜ

SON HABERLER