Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Muharrem Günay

Hayvanlar Bize Emanettir

Hayvan haklarıyla ilgili bir diğer önemli husus, onların temizlik ve bakımlarıdır. Hz. Peygamber, Ebû Hureyre’den gelen bir rivayette, koyunların burunlarının silinmesini, ağıllarının temizlenmesini emretmiştir. Aynı şekilde, keçilerin temizlenmesi için de emir verdiği, bize kadar gelen rivayetler arasındadır. (Bk. İmam Mâlik, Muvattâ, C.2, S.933; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2, 436)
Hadislerde, Hz. Peygamberin hayvan haklarına ilişkin vurgularından biri, yük hayvanlarına, kapasitelerinin üzerinde bir yükün yüklenmemesidir. (Muhammed Şems’ül- Hak el-Azim el-Âbâdî, Avnû’l-Ma’bûd şerhi, Sünen-i Ebû Dâvûd, C.7, S.221. Hadis no:2532)
Benzer şekilde Hz. Peygamber, hayvanların ilahi bir emanet olduğunu vurgulayarak, onlara iyi davranılması gerektiğini bildirmiştir. (Bk. EbûDâvûd, Cihad, 55, 61)
Hz. Peygamber’in, özellikle evcil hayvanlarla ilgili olarak, üzerinde durduğu önemli hususlardan biri, onların yapılarına uygun olmayan tasarruflardan kaçınmaktır. Hayvanların yaratılış gayeleri doğrultusundan saparak, fıtrat harici işlerde kullanılması İslâm’a aykırı olmaktadır. İbn Abbas’ın rivayetine göre; “Peygamberimiz dövüştürmek için hayvanları birbirine kışkırtmayı yasaklamıştır.” (Ebû Dâvûd, Cihad, 51, 56; Tirmizî, Cihad, 30)
Horoz, deve, boğa, köpek, koç vb. hayvanları dövüştürme hep bu yasak içinde yer alır. Bunlar aynı zamanda hayvanlara eziyet etmektir.
Hayvan haklarına ilişkin nasslarda vurgulanan bir diğer husus olarak eziyet ve işkence yasağını sayabiliriz. Eziyet ve işkence, fiziki olabileceği gibi, manevi de olabilir.(Bk. Müslim, Birr, 80)
Her iki tür işkence hadislerde kesin bir dille yasaklanmıştır. Hayvanların yüzüne vurmak tıpkı insanların yüzüne vurmak gib günahtır. Bu bağlamda “yüzüne vurularak dövülmesi”, “canlı hayvanların hedef alınıp atış yapılması”, (Bk. Buhâri, Zebâih, 25; Müslim, Sayd ve Zebaih,12, 59) “Yüzüne dövme (vesm) yapılması”, (Bk. Müslim Libâs, 29, 106; EbûDâvûd, Cihad,56; Tirmizi, Cihad, 30) “dövüşmeleri için hayvanların kızıştırılmaları”, “hayvanı kulağından çekmek”, hadislerde işkence olarak kabul edilmiş ve kesin bir dille yasaklanmıştır.
Diğer yandan birtakım hayvanların yaratılış gayesi, insanların gıdalarını teminden, yüklerini taşımaktan ibarettir. Bu gayeye hizmet için olan hayvanları keserken, kendilerine fazla acı vermeyecek şekilde kesmek, böylece onlara karşı bir merhamet eseri göstermek, insani bir görev sayılmıştır. Hz. Peygamberimiz, hayvan keserken bile ona şefkatli olunmasını, eziyet edilmemesini emretmiştir. Hz. Peygamber’in açık ve ısrarlı talimatına göre, kurban kesimi, hayvanın acı çekmesini en aza indirecek şekilde olmalıdır. (Bk. Mûslim, Sayd, 11, 57; EbûDâvûd, Edâhi, 12; Tirmizi, Diyât, 14)
Bizim kültürümüzde bir geline, bir askere giden gece bir de kurban olacak koçlara kına yakılır. Kurban olacak hayvana iyi muamele edilir. Kesilmeden önce su içirilir, kesileceği bıçağı görmemesi için gözleri bağlanır.

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER