Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Muharrem Günay
e-posta: YAZARIN TÜM YAZILARI

KUR’AN EDEP SOFRASIDIR – Kocatepe Gazetesi

Muharrem Günay 11 Şubat 2019 Pazartesi 13:22:04
 

Abdullah b. Mes`ûd’un rivayet ettiği bir hadiste de, “Gerçekten bu Kur’an Allah’ın bir sofrasıdır (me’debetullâh); O’nun sofrasından gücünüz yettiğince bilgi toplamaya çalışın” buyurulurken “sofra” anlamında yine edep kökünden gelen bir kelime (me’debe) kullanılmıştır. Başka bir hadiste de yine Kur’an’dan “Allah’ın edebi” diye söz edilmesi ilgi çekicidir (son iki hadis için bk. Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 1; Hakim, Müstedrek, I, 555). Buna göre Kur’ân-ı Kerîm bir edep ve ahlâk kaynağıdır.
Ebu Said Muhammedi Hadimi hazretleri de “Edeb aklın dıştan görünüşüdür” der.
Mevlana hazretleri ise: “İnsanın edepten nasibi yoksa insan değildir; İnsanoğlu ile hayvan arasındaki fark edeptir. Gözün aç ta bak kelamullaha bütün ayetleri edepten ibarettir”; “Edep ve küstahlıktan güneş tutulmuş; şeytan, cür’et ve terbiyesizliğinden dergâh-ı ilâhiden kovulmuştur” der.
Abdurrahman bin Semürre der ki: Peygamberin yanındaydım. Buyurdu ki: “Dün acayip bir şey gördüm: Bir kimseyi gördüm ki, dizi üzerine düşmüş idi ve onunla Hak Teâlâ arasında büyük bir perde vardı. Güzel ahlak gelip o perdeyi kaldırdı ve o kimseyi Hak Teâlâya ulaştırdı.” (İ. Gazâli, Kimyayı Saadet, s. 335)
“Ruhumu kudret altında tutan Allah’a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın” (Tirmizi; Huccetü’l İslâm İmâm Gazali, İhya’u Ulum’id-din, 2. cilt, s. 792, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle)
“İyiliklerinden söz ettiğiniz kişiye cennet, Kötülüklerinden söz ettiğiniz kişiye de cehennem vacip oldu. Çünkü sizler yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz. Sizler yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz. Sizler yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz.” (İbni Mace, Cenâiz: 20)
“Müminin mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, Allah Teâlâ işi ve sözü çirkin olan ve hayâsızca konuşan kimseye buğz eder” (G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 15/9)
Bir kimse Peygambere: “Bize bir vasiyet et; onunla amel edelim” deyince;
“Nerede olursan Allah’tan kork. Her kötülükten sonra bir iyilik yap ki, o kötülüğü silsin ve insanlarla güzel ahlakla muaşeret et (ilişki kur) buyurdu. Yine buyurdu ki: “Allah kime güzel ahlak ve güzel yüz ve güzel hâl ve hareket nasip ederse, onu cehennem ateşine yedirmez.” (İ. Gazâli, Kimyayı Saadet, s. 335)
Yüce dinimiz İslâm’ın farz kıldığı bütün ibadetlerin temelinde insanı güzel ahlak sahibi yapmak yatar. Allah tarafından yapılması emredilen ibadetlerin hepsinin sosyal hayatı düzenleyici fonksiyonları vardır. Namaz sosyal hayatımızı düzenleyen ibadetlerin başı ve en önemlisidir.  
Yüce Allah namazın hikmetini açıklarken Kur’an’da şöyle buyurur:
“Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve egımıs Salât(salâte), inneS Salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).” .(Ankebut suresi: 45)  
 (Ey Muhammed! ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı ikâme et, çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alı kor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir.(Ankebut: 45)
Ankebut suresi 45. Âyette üç nokta dikkatimizi çekiyor.
• Ayette namazı ikâme etmek emrediliyor.
• İkame edilmiş bir namazın bizi hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyduğuna dikkat çekiliyor.
• Namazın en büyük ibadet olduğu belirtiliyor.

YAZARLAR

TÜMÜ

SON HABERLER