Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Muharrem Günay
e-posta: YAZARIN TÜM YAZILARI

UZAKTAN CAMİYE GELMEK DAHA FAZİLETLİDİR

Ebû Mûsa radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür.” (Buhârî, Ezân 31; Müslim, Mesâcid 277. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 48; İbni Mâce, Mesâcid 15)
Ensardan bir kabile, bulundukları yerle mescidin arasının uzak ve yolun uzun olduğundan şikâyet ederek evlerini Mescid-i Nebevi’nin civarına nakletmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine, bu âyet-i kerime (Yasin: 12) nâzil oldu ve yakın yerlerde oturarak mescide gelmekle alınacak sevabın uzak yerlerden gelenlerin sevaplarından daha az olacağı ve binaenaleyh uzaktan gelenlerin daha büyük ecre nail oldukları beyan buyruldu. (Envâr-ul Kulûb, s. 284 Elhac Muzaffer Ozak)
“İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ gaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn(mubînin).”
“Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i mahfuz’da) sayıp yazmışızdır.” (Yasin: 12.)
“- Gerçekten biz biziz. Bilinmektedir ki, Allah Teâlâ’nın “Biz” buyurması büyüklük ve yücelik içindir. Yani büyüklük şanımız olan biz, güç ve kuvveti bilinen Allah’ız yahut biz başka değil, yalnız biz ölüleri diriltiriz ve önceden gönderdikleri şeyleri; Hayatlarında yaptıkları iyi ve kötü bütün amelleri ve eserlerini, yani geriye bıraktıkları faydalı veya zararlı eserlerini, gerek okuttukları ilimler, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, medreseler, mescidiler, mektepler, yollar, çeşmeler, köprüler, hastaneler, çeşitli imaretler gibi hayır ve hasenat kuruluşlarını ve gerek zulüm ve düşmanlık kanunlarını tesis, günah ve isyan örnekleri tertip eden fesat ocakları gibi uğursuz şer ve kötülüklerini ve hatta bütün izlerini ve gölgelerini (adımlarını) yazarız, adlarına, hesaplarına geçiririz. Sahih bir hadiste rivayet edilmiştir ki: “İnsan öldüğü zaman şu üçten başka bütün ameli kesilir: sadaka-i cariye (devam eden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim, ona dua eden salih evlat” demek ki, bu hadis-i şerif kalacak hayırlı eserlerin kısımlarını açıklamıştır. Âyet bunların zıddı olan kötü eserlerin de yazılacağını açıklıyor. ve zaten her şeyi önce açık bir kütükte, bir ana kitapta, yani Levh-i Mahfuz’da sayıp yazmışızdır. Yani her şey, oluşundan önce Allah’ın ilminde belli olup levh-i mahfuz’da bütün sayısıyla zabtedilmiş olmakla beraber, olduktan sonra da bütün izleri ve gölgeleriyle yazılır ve insanlar bu şekilde yaptıklarından sorumlu tutulur. Böyle korkut ve müjdele.” (Elmalıl Tefsiri Yasin: 12)
Müfessirler bu ayeti kerimenin ashaptan Seleme Oğullarının evlerinin mescide uzak olması dolayısıyla mescidin yakınında bir yere taşınmak istemeleri üzerine nazil olduğunu belirtirler
“İmâm Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdüssamed, Câbir ibn Abdullah’ın şöyle dediğini nakletti: Mescidin etrafındaki yerler boş kalmıştı. Seleme oğulları mescidin yakınında bir yere taşınmak istediler. Rasûlullah (s.a.v.)a bu durum bildirilince buyurdu ki: Bana ulaştığına göre siz, mescide yakın bir yere taşınmak istiyormuşsunuz? Onlar; Evet Ey Allah’ın Resûlü! Biz bunu istiyoruz, dediler. Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Ey Selemeoğulları! Sizin yurdunuz sizin eserlerinizi yazar, sizin yurdunuz sizin adımlarınızı kaydeder. Bu rivayeti Müslim, Saîd kanalıyla… Câbir’den nakleder.” (İbni Kesir)
İbn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed ibn Yezîd… Ebu saîd el-Hudrî’den nakletti ki; Seleme oğulları Medine’nin dış kısmında bir yerde imişler. Mescide yakın bir yere taşınmak istediklerinde “Şüphesiz ki ölüleri biz diriltiriz biz. İşlediklerini ve geride bıraktıklarını biz yazarız” âyeti nazil olmuş. Bunun üzerine Hz. Peygamber onlara demiş ki: “Sizin geride bıraktığınız adımlar yazılıyor. Bunun üzerine onlar yerlerini değiştirmekten vazgeçmişler. (İbni Kesir, Yasin suresi tefsiri)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
– “Size, Allah’ın kendisiyle günahları yok edip, dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi?” Buyurdular. Ashâb:
– Evet, Ya Resûlallah! Dediler. Resûl-i ekrem:
– “Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescidlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek. İşte ribâtınız, işte bağlanmanız gereken budur” buyurdular. (Müslim, Tahâret 41. Ayrıca bk. Tirmizî, Tahâret 39; Nesâî, Tahâret 180; İbni Mâce, Tahâret 49, Cihâd 41)

YAZARLAR

TÜMÜ

SON HABERLER