en iyi bahis siteleri
DOLAR 19,1900 0.11%
EURO 20,8980 -0.24%
ALTIN 1.220,04-0,04
BITCOIN 5467840,75%
Afyonkarahisar

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

H. 1316 (M. 1898) YILI HÜDAVENDİGÂR VİLÂYETİ SALNAMESİ’NDE AFYONKARAHİSAR-2

ABONE OL
14 Şubat 2017 12:35
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Yusuf İLGAR 14 Şubat 2017 Salı 12:35:33
 

İFÂDE-İ MAHSÛSA
Asr-ı ma‘âlî-hasr hümâyunlarını mağbût edvâr ve a‘sâr ve a‘sar ve devre-i mes‘ûdenin her gününü bir bedîa‘-i diğere masdar-ı tecellî ve intişâr eden müessir-i terakkiyâta bir lâhika-ı nâçiz olmak üzere Hüdâvendigâr Vilâyeti’nin bu seneki salnamesi sinîn-i sâbıkada münteşir olan nüshalardan ziyâde-i ma‘lûmât-ı mahalliyeyi hâvî olarak tertîb ve temsîl olunmuştur.
KARAHİSÂR-I SÂHİB SANCAĞI
Me’mûrîn-i Liva
Mutasarrıf     Rum İli     6 Cemâziye’l-evvel     A27     29 Zilkade 314/1 Mayıs 1897
Ahmet Paşa    Beylerbeyi    302/21 Şubat 1885    M 28 25 Zilkade 307/13 Temmuz     
            1890Hamiyet-i Vatan madalyası
Naib Feyzullah        Mahrec9 1 Şevval 311/    A4     Ramazan 300/Temmuz 1883
Efendi        7 Nisan 1894    M 4     Ramazan 299/ Temmuz 1882
Muhasebeci             Ûlâ sınıf-ı sânîsi 7 Rebiü’l-evvel
Muhib Bey            312/8 Eylül 1894
Müftî Yunus Efendi    Müderris    26 Ramazan 304/    Mecidî 4     26 Ramazan 304/
        18 Haziran 1887    18 Haziran 1887
Tahrîrat Müdürü          4 Cemaziye’l-evvel     Mecidî 4    27 Cemaziye’l-evvel
Mehmet Tevfik Bey    Mütemâyi10    315/1 Ekim 1897     315/24 Ekim 1897
SÖZLÜK
A 2    Sultan Abdülaziz tarafından verilen 2. Derecede liyâkat nişanı.
    (Aziz nişanı. Aziz madalyası).
Râbia‘    Tanzimat’tan sonra Kolağası derecesinde olan sivil memurlukta rütbe.
    Dördüncü rütbe demektir. Sâlise (üçüncü) rütbesinden küçük, hâmise (beşinci)
    rütbesinden büyüktür. 1832 yılında çıkarılmıştır. Bu unvana sahip olanlar sırmalı
    elbise giyer, kılıç takar, ancak protokole katılamazlardı. Bunlardan okuma yazma
    bilenlerine “efendi”, okuma yazma bilmeyenlerine “ağa” denirdi.
M 5    Mecidî 5. Derece liyâkat nişanı (Sultan Abdülmecit tarafından verilen
     liyâkat nişanı). Mecidî nişanı, Mecidi madalyası.
M 4    Mecidî 4. Derece liyâkat nişan
M 3     Mecidî 3. Derece liyâkat nişan
M 2     Mecidî 2. Derece liyâkat nişan
Mecidî    Sultan Abdülmecit tarafından 1852 yılında adına çıkarılan bir Osmanlı nişanı.
    Murassa, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci rütbeleri vardır.
Sâlise    Sivil rütbelerden üçüncü demektir. Binbaşı rütbesinin karşılığı olup
    1833 yılında memurlar için çıkarılmıştır.
Meclis-i İdare-i Liva
Reis Mutasarrıf paşa
A‘zâ-yı Tabiiye    A‘zâ-yı Müntahibe
Nâib Efendi    Hacı Ali Efendi Mecidî 4     2 Zilkade 303/2 Ağustos 1886
Muhasebeci Bey    Hacı Akif
Müftî Efendi    Haci Agop Efendi
Tahrîrât Müdürü Bey    Diğeri münhal
Mürahhasa vekili Haçator Efendi    
Meclis Kalemi
Başkâtip Ali Şevket Efendi    İkinci kâtip Hüseyin Avni Efendi
Mukayyid Mehmet Râşid Efendi    
Muhasebe Kalemi
Başkâtip İbrahim Efendi    Mesâlih-i câriye Mukayyidi Süleyman Sırrı Efendi
Masarıfat Mukayyidi Mehmet Hakkı Efendi    Sandık Emini Manoel Efendi
Yevmiye Mukayyidi Rıza Efendi    Merkez kâtibi Kigork Efendi
Tahrîrat Kalemi
Müsevvid İbrahim Fevzi Efendi       Râbi‘a11  13 Recep 312/10 Ocak 1895
Mübeyyiz-i evvel Ali Rifat Efendi    (s. 172) Mübeyyiz-i sânî Abdurrahman Rüşdi Efendi
Mübeyyiz-i sâlis Mehmet Ragıp Efendi    Mukayyid Hacı Ata Efendi
Nüfus İdaresi
Memur Sadık Bey        M 4 1 Recep 314/6 Aralık 1896
Başkâtib Hacı Hüseyin Efendi    İkinci kâtib Hasan Efendi
Üçüncü kâtib Hasan Efendi    Diğer Hidayet Efendi
Mürûr-ı şube kâtibi Hacı Mehmet    
Tapu İdaresi
Memur Mustafa İzzet Efendi
Başkâtib Ali Efendi    İkinci kâtib Mehmet Efendi
Merkez tapu kâtibi Abdullah Efendi    Takip memuru Hacı Süleyman Efendi
Ma‘â Tahrîr vergi Kalemi
Memur Tevfik Efendi
Başkâtib Abdurrahman Efendi    İkinci kâtib Mehmet Efendi
Defterci Mahmut Efendi    
Mahkeme-i Bidâyet-i Hukuk Dairesi
Reis Nâib Efendi
Aza Mollazâde Hayri Bey Efendi    Asador Efendi
Aza Mülâzimî Ahmet Saladdin Efendi    Zabıt kâtibi Ahmet Efendi
Diğer Salih Efendi    
Mahkeme-i Bidâyet-i Ceza Dairesi
Reis Ali Haydar Bey        sâniye
Aza Hacı Molla Efendi    Kigork Efendi
Aza Mülâzimî İsmail Efendi    Zabıt kâtibi Mehmet Asım Bey
Diğer Artin Efendi    
Müddeî-i Umûmî [Savcı] Muavini Mustafa Sami Bey
Mahkeme-i Bidâyet-i Hukuk Başkâtibi Mehmet İzzet Efendi Sâniye-i Sınıf-ı Sânîsi 26 Muharrem 315/27 Haziran 1897    M 412 Safer 312/Ağustos 1894
Mukâvelât Muharriri İsmail Efendi    İcra Memuru Edhem Efendi
Mukâvelât Muharriri Refik Salih Efendi    Mübâşir 3
Evkâf İdaresi
Müdür Ziya Bey    Kâtib Ziya Bey
Nâfi‘a Komisyonu
Reis Mutasarrıf paşa
A‘zâ Belediye Reisi Tevfik Efendi    Ziraat Bank Şube memuru Hamdi Efendi
A‘zâ Meclis İdare azasından Hacı Akif Efendi    Nüfus Memuru sadık Bey
Mühendis Tevfik Bey    
Nâfi‘a Dairesi
Mühendis Tevfik Bey Sâlise13  305/1888    Kondoktör Şemsi Efendi
Nâfi‘a kâtibi Mehmet Semâî Efendi    Tarîk-ı Bedelât-ı nakdiye tahsilât kitâbeti münhal
Ziraat Bank Şubesi
Memur Mahmut Hamdi Efendi
Muâvini Ahmet Raif Efendi
Kâtib Rüşdü Bey  Sâlise14  12 Recep 314/17 Aralık 1896    İkinci kâtib İbrahim Efendi

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.