Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Muharrem Günay
e-posta: YAZARIN TÜM YAZILARI

İSLÂMA GÖRE: “FİTNE KITALDAN BETERDİR

Muharrem Günay 28 Kasım 2016 Pazartesi 13:20:51
 

PKK Otuz binin üzerinde  masum insanı katletmiş bir çetedir. PKK Uluslar arası silah kaçakçılığı, Uyuşturucu üreticiliği ve kaçakçılığından tutunda çocuk ve kadın kaçakçılığına kadar her türlü insanlık dışı işlere bulaşmış, Marksist, ateist ve dinsiz bir örgüttür. Devlete karşı isyan etmiş şakiler, fasıklar, zalimler, haydutlar topluluğudur. Bu suçların tamamının karşılığının cezası İslam hukuğuna göre idamdır. Yani adı geçen suçları işleyenlerin katli vaciptir. Bu gerçeği İslami manada azıcık mürekkep yalamış herkes bilir. Bir insanın suçsuz yere öldürülmesi ise, en büyük bozgunculuk örneklerinden biridir. Allah, Kuran’da bu durumu şu şekilde açıklamaktadır:
“… Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır.”(Maide Suresi, 32)
İslâma göre: “Fitne kıtaldan beterdir” (Bakara 191)
Görüldüğü gibi tek bir insanı bile, “bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın”, öldüren bir kişi, tüm insanları öldürmüş kadar büyük bir suç işlemektedir. Bu durumda, teröristlerin işledikleri cinayet, katliamların ne kadar büyük bir suç olduğu açıktır. Allah terörizmin bu zalim yüzünün ahiretteki karşılığını şöyle bildirir:
“Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere ‘tecavüz ve haksızlıkta bulunanların’ aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azab vardır.” (Şura Suresi, 42) . “Zalimler için korkunç bir azap vardır.” (İnsan,76/31) Bak: Rad,13/25; Bakara Suresi,2/ 60; A’raf Suresi, 56; Hud, 11/18)
Bütün bu gerçekler göstermektedir ki, suçsuz insanlara karşı terör eylemi düzenlemek, İslam’a tamamen aykırı bir eylemdir ve hiçbir Müslüman böyle böyle bir suçun işlenmesine rıza gösteremez. Bu suçu işleyenlere karşı hoş görü ile bakamaz. Aksine, Müslümanlar bu suçları işleyen insanlara karşı cihat yapmakla yükümlüdürler.
KÜFRE RIZA VE DESTEK KÜFÜRDÜR
Kâfirleri dost edinmek zulüm; onları dost edinenler de zâlimdir” (9/Tevbe, 23). Çünkü”Kâfirler (in tümü) zâlimdir.” (2/Bakara, 254).”Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, zâlimlerin ta kendileridir.” (5/Mâide, 45)
Yüce kitabımız Kur’an’da: “İnne hezel gurâne yehdî lilletî hiye egvemu.”(İsra/9) “Şüphesiz kibu Kur’ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir.” Buyrulduktan sonra, Müslümanları bu doğruluktan saptıracak tehlikeye dikkat çekilerek:
“Vela terkenu ilellezine zalemû fetemessekümünnâru” “Zalimlere yanaşmayın, (onlarayandaşlık etmeyin) yanarsınız” (Hud/113) buyrulmaktadır. Kur’anın bu tesbitne göreKur’andan ayrılmak ve sapmak, zalimlere yönelmek, onlara meyletmektir. Bu meylinmiktarı önemli değildir. Onların yaptıkları haksızlıkları, zulümleri onaylar anlamınagelecek şekilde yüzlerine güleç bir yüzle bakmak bile yasaktır. Ayetteki “Terkenû”sözü, yağcılık ve yardakçılık, haksızlıklara rıza göstermek, en ufak bir şekilde bile olsa onlara meyletmek, onlardan yardım istemek olarak tefsir edilmiştir. (Tefsiru’l Kur’ani’l Azim İbni Kesir Hud/113. ayetin tefsiri)
Bu ayetin tefsirini yapan Müfessir Kurtubi “Küfürle dostluk küfür, Allah’a isyan edenledost olmak isyandır. Çünkü dostluk ancak sevgiden dolayı olur. Ancak bu hükmün bir tekayrıcalığı, zalimle dostluk, onun kötülüğünden korunmak için (öyle görünmek şeklinde)çaresiz durumlarda olursa başkadır” demektedir.
Allah Teâlâ : «Zulmedenlere meyletmeyin.» buyurur. İbn Ab-bâs’tan naklen Ali İbn EbuTalha burayı: Onlara yağcılık yapmayın, şeklinde açıklar. Avfî ise İbn Abbâs’ın buradakimeyli, küfre meyletmekle tefsir ettiğini söylemiştir. Ebu’l-Âliye: Onların amellerini hoşgörüyle karşılamayın, derken; îbn Abbâs’tan rivayetle İbn Cüreyc; Haksızlık edenlere meyletmeyin, açıklamasını getirmiştir. Bu söz güzeldir. Yani zâlimlerden yardım istemeyin ki böylece onların geri kalan işlerinden hoşnûd olmuş gibi olursunuz. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka sizi kurtaracak bir dostunuz, O’nun azabından sizi kurtaracak bir yardımcınız da yoktur. (İbni Kesir Tefsir Tefsiri, Hud Suresi 113. âyet)

YAZARLAR

TÜMÜ

SON HABERLER