H. 1316 (M. 1898) YILI HÜDAVENDİGÂR VİLÂYETİ SALNAMESİ’NDE AFYONKARAHİSAR-9

H. 1316 (M. 1898) YILI HÜDAVENDİGÂR VİLÂYETİ SALNAMESİ’NDE AFYONKARAHİSAR-9

Yusuf İLGAR 22 Şubat 2017 Çarşamba 12:41:11
 

İSHAKLI NAHİYESİ
Müdür Vekili Ali Nüzhet Efendi     Nâib Vekili Mehmet Ali Efendi
Mal ve Tahrîrât kâtibi Mehmet Murat Efendi    Vergi kâtibi Süleyman Bey
Sandık Emini         Efendi
Nâhiye Heyeti
Hacı Mustafa Ağa    Hacı Mehmet Efendi
Ömer Efendi    Abdullah Ağa
Mustafa Ağa
Belediye Dairesi
Reis Mahmut Ağa
Aza Hacı Mehmet Efendi    Ahmet Ağa    Abdülkadir Ağa    Yusuf Ağa
Zabıta İdaresi
Jurnal Emini ve Zabıta memuru Giridli     Süvari neferi 3         Piyade neferi 3
Mustafa Efendi İftihar Madalyası
(s. 185) Çay Belediye Dairesi
Reis Hacı Mehmet Ağa
Aza Hacı Hail Ağa                        Süleyman Ağa    Mehmet Ağa    Hacı Hasan Ağa
Belediye Kolcusu Tahir Ağa
SANDIKLI KAZASI
Memûrîn-i Kaza
Kâim-makam Mehmet Ali Ulvi Efendi (Meketeb-i Mülkî-i şâhâneden mezun)     Râbi‘a 15  
Zilkade 315
Nâib Mehmet Emin Efendi
Müftî Mehmet Emin Efendi
Mal Müdürü Eşref Efendi
Tahrîrât Kâtibi Eyüp Sabri Efendi
Meclis-i İdare-i Kaza
(Reis Kâim-makam Efendi)
A‘zâ-yı Tabiiye    A‘zâ-yı Müntahibe
Nâib Efendi    Ali Rıza Efendi
Müftî Efendi    Hacı Hasan Efendi
Mal Müdürü Efendi    Hacı Mehmet Efendi
Tahrîrât kâtibi Efendi
Mahkeme-i Bidâyet
(Reis Nâib Efendi)
Aza ve Müstantık Hacı Abdullah Efendi    Aza Said Bey
Başkâtib Mehmet Nuri Efendi     Müstantık Muâvini Ali Efendi
İkinci kâtib İbrahim Efendi    Mukâvelât Muarriri Süleyman Efendi
Polis Memuru ve Müddeî Umûmî     Mukâvelât Muarriri refîki Haydar Efendi
Muâvin Vekili Hasan Efendi
Mübaşir 2
(s. 186) Belediye Dairesi
(Reis Hacı Abdullah Efendi)
Aza Arif Efendi                                   Ali Rıza Efendi    Yusuf Efendi
Hacı Murat Efendi            Hacı Osman Efendi
Memleket Tabibi Cafer Efendi  sâlise                   Kâtib ve Sandık emini Ali Rıza Efendi
Muhacirîn Komisyonu
(Reis Kâim-makam Efendi)
Aza Hacı Bekir Efendi    Hacı Hasan Efendi    Ali Efendi
Maarif Komisyonu
(Reis Kâim-makam Efendi)
Aza Mal Müdürü Efendi    Şeyhzâde Müderris Emin Efendi
Aza Hacı Bekir Efendi     sâlise    Hacı Hasan Efendi
Kâtib ve Sandık emini Ali Rıza Efendi
Tedârik-i Vesâit-i Nakliye-i Askeriye Komisyonu
(Reis Kâim-makam Efendi)
Aza Debboy Memuru Hüseyin Efendi    Mazhar Bey
Aza Ali Efendi    Hacı Bekir Efendi

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi