Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Mustafa Yılmaz DÜNDAR
e-posta: YAZARIN TÜM YAZILARI

SEN TANRI MISIN? – 62-

TAM DAVET’İN SAHİBİ O
EsfeleSafiliyn yapı her türlü daveti çok sever, ama ezanı sevmez, umursamaz. Başka davetleri basabilmek için süslü kâğıt aramaktan yorulurlar, nasıl süslü yapsak, nasıl büyük yapsak diye. Ama Tam Davet umurlarında olmaz. Bu yüzden, Efendimiz (SAV) bir hadisinde teşvik ediyor bizi. Diyor ki; “Ezanı, kelimelerini duyuyorsanız, anlıyorsanız beraber tekrar edin.” Âlimler, arifler bu hadisi öyle bir emir kabul etmişlerdir ki, “salâttaysan bile tekrar edebilirsin” diyorlar. Bu yüzden Tam Davet’i umursayın. Her davetin bir sahibi var, Allah “onun Sahibi BEN’im” diyor. Hayatınızdaki, “davet edildik, gitmesek olmaz, ayıp olur” cümlelerini hangi davetler için kurduğunuza bir bakın! Her davetin bir sahibi var ve sahiplerine göre davetler önemli ya! Sahibine göre “ayıp olur”lar var! Bu yüzden Allah senin o yapına, Tam Davet’in Sahibi Benim diyor. Burayı iyi anlayın.
SALÂTTA; MERHAMET İSTEYEN,
ALLAH’A YALVARAN BEDEN DİLİNDEN,
RUH DİLİ VE KİMYASINDAN KOPMAYIN
Saffat Suresi’nin bu beş ayetini Fatiha ile de ilişkilendirelim. Beşinci ayet: “Semavat’ın, Arz’ın ve ikisi arasında olanların Rabbidir ve doğuların da Rabbidir.” Bu ayet, Fatiha Suresi’ndeki; “BismillahirRahmanir Rahim, ElhamdülillahiRabbil âlemin, Errahmani’r Rahim, Maliki Yevmi’d Din” kapsamındadır. Şimdilik burayı çok detaylı açmayalım. Fatiha’nın manasını biliyorsunuz. “BismillahirRahmanir Rahim, ElhamdülillahiRabbilalemin, Errahmani’r Rahim, Maliki yevmid din; Semavat’ın, Arz’ın ve ikisi arasında olanların Rabbidir ve doğuların da Rabbidir.”
Dördüncü ayet: “Muhakkak ki ilahınız Vahid’dir.” Bu “iyyaKEna’budu VE iyyaKEnestaıyn” demektir. Salâtta “iyyaKEna’budu VE iyyaKEnestaıyn” derken hedeflediğiniz statüyü ilan ediyorsunuz. Bu bilinç, bu vücut dili o kadar önemli ki, lütfen salâta başlarken yalvaran, merhamet isteyen halden, huşu halinden, boyun kesmiş o teslimiyetten kopmayın, koptukça dönün; “salât ikame eden üstün insan, iyilik yapan iyi adam” duruşunda olmayın. Hiç mi birine yalvarmadınız? Vücudunuz, kalbiniz hiç mi yalvarmayı bilmiyor; hiç mi birine gözyaşı dökmediniz? Hiç mi birinden korkmadınız? Bu duyguları hiç mi tatmadınız? Salâtta; merhamet isteyen, Allah’a yalvaran beden dilinden, ruh dili ve kimyasından kopmayın, sakın! Fatiha’yı böyle okursanız bu idrakı yaşarsınız: “İyyaKEna’budu VE iyyaKEnestaıyn; muhakkak ki ilahınız Vahid’dir.” “İyyaKEna’budu VE iyyaKEnestaıyn” derken idrakımız budur, gözümüzü dikeceğimiz idrak yani hedef el-Vahid’dir!
SALÂTTA OLANIN SAHİBİ VAR!
Üçüncü ayet: “O zikir tilavet edenlere.” Kişi zikir tilavet ederken ne der, ne ister? “İhdinassıratalmüstakiym, sırat elleziyneen’amte aleyhim.” Yapılanlar bunun için değil mi? Zikrullah bunun için değil mi? İstediğimiz şey hidayet değil mi, hidayet üzere olmak değil mi? Ayet “zikredenlere, Zikrullah’ta olanlara andolsun” diyor. Allah’ın “andolsun” dediği o muhteşem kişinin, o anlaşılması zor halin Fatiha’da yeri bu: “İhdinassıratalmüstakiym, sırat elleziyneen’amte aleyhim…”
İkinci ayet: “O şiddetle def edenlere.” Oo, bu da çok önemli. Şiddetle reddedenler! Şiddetle terk edenler! Talib, bu yolda yürürken bir tanrının izini gördü, örtücülük gördü, onu şiddetle def edebilmek için mücadele içinde, Nefs-i Levvamede! O yüzden “şiddetle def edenlere” yemin var! Bu def ediş nasıl, Fatiha Suresi’nde nasıl def ediyorsun? “Gayrilmağdubi aleyhim ve laddaalliyn” diyerek o halleri istemiyorsun! O zaman mana böyle: “Gayrilmağdubi aleyhim ve laddaalliyn” diyene and olsun!” Ve sonra “Âmin” dedin. Bunu kim diyor? “Saf” olan! “Âmin”i saf saf dizilmiş olanlar demiyor mu? Fatiha’daki “Âmin”in karşılığını buldun değil mi? And olsun o saf olup dizilenlere; and olsun o “Âmin” diyenlere! Bu ayetlerin Fatiha’yla ilişkisini gördünüz mü? Salâtta Fatiha’nın bizim için nasıl bir kurtuluş, insan için nasıl bir ilaç olduğunu hissettiniz mi? Bundan daha önemli bir işimizin olmadığını anlayabildik mi? Nasıl bir lütuf, değil mi?
Fatiha’da bir sınır var. Yaradan; “iyyaKEna’budu”ye kadar olan kısım benim, “İyyaKEna’buduVEiyyaKEnestaıyn”den itibaren Kul’umun” diyor. Oradan itibaren artık bir kişi var, Kul var, bir idrak var. Oradan itibaren olan kısmı Allah kuluyla paylaştı. “İyyaKEna’buduVEiyyaKEnestaıyn”de bir idrak başladı, buna “İyyaKEna’buduVEiyyaKEnestaıyn duruşu” dedik. Bu ayeti şimdi Rahman Suresi’yle ilişkilendirelim.
Euzü Billahi mineşşeytanirracim, Bismillahi’rRahmani’rRahiym. “Er Rahman; AllemelKur’ân; Halekal İnsan; Allemehül beyan: Rahman, talim etti Kur’an’ı, halk etti insanı, öğretti ona beyanı.” (Rahman; 1-4).
“Öğretti ona beyanı: İnsan konuşmaya başladı. Artık insan var ve konuşmaya, iletişim kurmaya, fiil ortaya koymaya başladı. Burası aynı zamanda; “esma özelliklerini insanda açığa çıkardı” denilen noktadır! Hz. Ali radıyallahuanh oraya “insan konuşan Kur’an oldu” diyor. Konuşan Kur’an! “İyyaKEna’budu VE iyyaKEnestaıyn” bu manayı da içerir: And olsun onlara böyleler! Çünkü onlar kendisine beyan öğretilenlerdir, onlar konuşan Kur’an’dır!” Bu yüzden, kim olursa olsun, salâtta olanın öldürülmesi Efendimizce yasaklanmıştır! Onun sahibi var! Kişi salâtta ve Salât’ın Sahibi var!
DÜNYA’DA EZAN OKUNMAYAN AN,
ETTEHIYYATÜ OKUNMAYAN AN YOK
“Saf olanlara, saf saf dizilenlere and olsun” ayetinin bir de Et-Tahıyyatu ile bağını kuralım: “Ettehıyyatülillahives’salavatüvettayibat. EsselamüaleykeeyyühenNebiyyü ve Rahmetullahi ve berekatuHU. EsSelâmüaleyna ve ala ibadillahissalihin. Eşhedü en la ilahe İllallah. Ve EşhedüenneMuhammedenAbduhu ve Rasuluhu.” “Bütün tazimler, dua ve talepler ile en temiz ibadetler Allah için olup, onun Ulûhiyet hükmüncedir. Ey Nebi, Selam, Allah’ın Rahmeti ve Bereketi üzerine olsun. Selam bizim ve salih kullarının üzerine de olsun.” Sonra da Kelime-i Şehadet… Nebi’ye SELAM geldi: “Ey Nebi, Selam Sana! Allah’ın Rahmeti ve Bereketi Senin üzerine olsun.” Kim veriyor bu Selamı? Allah! Salâtın Sahibi seni ağırlıyor ve diyor ki; “işte onlara and olsun!” Bunu hızlıca okuyup geçiyorsun! Orada sendeki Risalet ve Nübüvvet boyutuna Selam veriliyor! Eğer “inniveccehtüvechiyelillezifatarassemavativel arda hanîfen” diyerek bu idrakla başladıysan senin Haniyf olan o haline Selam geliyor salâtta. Ve diyorsun ki; Selam bizim ve salih kullarının üzerine de olsun. Bilenler diyorlar ki; kişi salâtta bunu söyleyince dünyada olan olmayan tüm Salih Kullar haberdar olur! Burada saf olanlara, o saf halleriyle dizilenlere, Salih Kullar’a Selam var! Bu yüzden Salih Kullar dünyada salât vakitlerini bu duaların hissiyle farklı yaşarlar. Ve Tam Davet her an var… Dünya’da Ezan okunmayan an, Ettehıyyatü okunmayan an yok ki! Salih Kullar’ın halini düşünün. Bu yüzden, Yaratan “işte onlara andolsun” diyor.

 

YAZARLAR

TÜMÜ

SON HABERLER