en iyi bahis siteleri
DOLAR 19,0479 0.04%
EURO 20,8577 0.75%
ALTIN 1.211,560,52
BITCOIN 530840-1,59%
Afyonkarahisar

KAPALI

13:17

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

SİZİ “TANRI OLMAKTAN KURTARACAK VE O HALDEN KORUYACAK” ÖNERİLER

ABONE OL
3 Kasım 2017 13:52
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Mustafa Yılmaz DÜNDAR 3 Kasım 2017 Cuma 13:52:17
 

– 17 –
Billahi idrakıyla “La ilahe illallah” diyen kişi hayatta daha başarılı olmalıdır. “B” idrakı ve takdimiyle birlikte “Allah’ın dışı yoktur” yaşanmaya başlayacağı için, kişi daha hevesli, daha güçlü, daha başarılı olmalıdır. “Başarı” derken kastımız “A”ların başarısı değil. Aynı durum “iyi insan” olmakla da ilgilidir. “B” yapısında olana insanlar “iyi insan” diyebilir, ama gerçekte o idraktaki bir kul “iyi insan” olarak mı tanımlanmalıdır? İnsanlar ona öyle der, ama onun hedefi “iyi kul” olmaktır, iyi insan değil.
Güç yalnızca bazı varlıklara ve
imkânlara sahip olmak değildir

Bu konuları yeri geliyor İslam’a, tasavvufa değinmeden, tanrılık ilanıyla bağdaştırmadan da anlatıyoruz. Mesela dedikoduyu kişinin kendini tanrı ilan etmesi ile ilişkilendirmeden, tanrılıkta sabit kılan önemli bir faktör oluşu vurgusunu yapmadan normal bir hayat tarzı olarak anlattığımızda “sen iyi insan olmayı anlatıyorsun” diyebiliyorlar. İslamiyet’in hedefi iyi insan değil, ben de orada iyi insan olmayı anlatmıyorum, hedefim o değil. Aslında “B” idrakındaki kulun hayatını anlatıyorum. Kişi “B” halini yaşadığı zaman kendiliğinden iyi insan olduğu için, iyi insanı anlattığınız düşünülebiliyor. “B” halinin tabiatı o, özü o! “Billahi” idraktaki kişi bir işi iyi insan olmak için yapmadığı halde, etraftakiler ona “iyi insan” der. Aynı şey “güç” için de öyledir. Bu yolda olan, yaptıklarını “güçlü olayım” diye yapmaz, ama etraf onu “güçlü” diye tarif edebilir.
Madem “güç” dedik, bir şeyi açıklayalım: Güç yalnızca bazı varlıklara ve imkânlara sahip olmak değildir. Hadislerde “B” haliyle yaşayana verilen farklı ikramlardan bahsedilir. Mesela, o kişiler bazılarına çok farklı gözükür. Birisi ona bir şey yapacaktır, onun halini, yapısını o anda karşıdaki kişi öyle farklı görür ki ondan ürker, korkar, çekinir. O an başka tesirler ortadan kalkar. Çünkü: O kula savaş açan ALLAH’A SAVAŞ açmış demektir. O an orada “B” hakikatine savaş açılıyordur; “B” hakikatine savaş açanın savaşı kiminledir? Allah’la! İşte o yüzden Allah’ın gücüne dikkat.
Paramatik ile salâtın ve
 Fatiha’nın nasıl bir ilgisi var?

Yaşantımızdaki önemi nedeniyle şu analizi de yapalım: Veli olduğunu bildiğiniz birini ziyaret etmek ALLAH’I ZİYARET etmektir. Tanrılık iddiasında olmayan, tanrılığını ilan etmemiş birisini ziyaret bizzat Allah’ı ziyaret gibidir. Eğer gittiğiniz kişi tanrılığını ilan etmiş biriyse onu ziyaret de TANRIYI ZİYARET’tir. Günlük yaşantıya bunlar test amaçlı konulabilir: Tanrıyı mı ziyarete gidiyorsunuz, Allah’ı mı? Bir işi tanrının rızası için mi yapıyorsunuz, Allah rızası için mi? “Allah rızası için” ifadesinin ne demek olduğunu merak ediyorsanız, bu testi yapınca “Allah rızası” ne demek daha kolay anlarsınız.
Dedik ki: Hakk olarak yaratılan yapıda Rububiyet Mertebesi nuru vardır ve o nefs’tir, nefs odur, oradaki Rabb Nuru Nefs’tir. Bu yüzden, nefsini tanıyıp, hakikatini bilip yaşadığın zaman Rububiyet Mertebesi’ni yani Rabb’ı bilmiş olursun. Ama biz ne yapıyoruz? Rububiyet Mertebesi’nden projekte olarak bu var oluşa “BEN” diyoruz. İşte bu takdimin, bu iddia, Sünnetullah’ta yeri yoktur. Bu bir iddiadır, TANRILIK İDDİASI dediğimiz budur.
Bu iddiadan kurtulmada Fatiha çok önemlidir. Öyleyse Fatiha okurken bir şeyi yaşamalıyız. Çünkü FATİHA, tanrılıktan kurtulup Din üstüne sabit olmayı isteme duasıdır. Onu paramatiğe benzetmiştik. Elinizde yanlış, geçersiz bir kart varsa uğraşsanız bile oradan bir şey alamıyorsunuz. Salât bu işin matiği ise, Fatiha onun kartı gibidir. Elinizdeki kartı takıp “iyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” diye kodluyorsunuz. “İhdinas Sıratal Müstakıym” dediğinizde sistem size “alacağınızı alın” diyor. Aynen böyle. Bu yüzden insanın hayatında bundan daha önemli bir şey yoktur. Onun içindir ki, “A” yapıdan kurtulmak için Fatiha’yı hayatımıza monte etmeliyiz. Bizdeki asi/yanlış yapıdan kurtulmak için Fatiha’daki “iyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” duruşu ��ok önemlidir.
Bir küçük not: “B” kapsamındaki bir kişinin “iyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” duruşunu görüp onu zavallı sanan, ona zavallı muamelesi yapan yanar. Onun halini tanrı zavallılığı zannedip ona tanrısal bir hücumla yaklaşan yanar. Kahhar olan Allah onu yakar! O Allah’ın korumasındadır çünkü. “iyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” teslimiyetiyle yaşayan insana bakıp onu “sünepe, zavallı” sanan yanar. Tanrı zavallılığı çok ayrıdır, onun halinin tanrı zavallılığı ile hiç ilişkisi yoktur. Bu yüzden, kimsenin duruşuna karışmayın. Bilemezsiniz, nedir, nerededir… Hiç bilemezsiniz.
Teslimiyet zavallılık değilse
kişiyi zavallı yapan şey nedir?

“İyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” teslimiyeti ile kadere bakış ve kadir hali çok ilişkilidir. Yıllar önceydi, bir arkadaş Kâbe’den naklen verilen salâtı TV’de izlerken imam efendinin “iyyaKE na’budu” ayetini okurken hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığını, kelimeleri söyleyemediğini anlatmış ve bu nasıl bir hal acaba diye sormuştu. O kişi o anda kadir halini yaşıyor. Kadir Hali budur işte: “İyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn.” Kadir Hali o, bir iş o! Günlük yaşantıda da insan bazen öyle olur, öyle durur kalır, yalnız salâtta değil. “İyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” kadere teslimiyettir ve aynı zamanda “Bin geceden hayrlıdır” denilen kadir halidir. O, o teslimiyettir.
Peki, teslimiyet zavallılık değilse kişiyi zavallı yapan şey nedir? Biz sırf bu ayrımı yapabilmek için dedik ki; “B” yapısındaki kişi zavallı değildir. “B” yapının ve “A”nın güç kriterleri farklıdır. Tanrılık iddiasındaki “A” yapı güç için başka şeylere önem verir; ayakkabıya, avizeye, arabasının markasına bakar. Kişinin güçlü olup olmadığını oralardan anlamaya çalışır. Birisinin odasına gireceği zaman kaç sekreterden geçiyor, ona bakar. Tanrının güç kriteri bu gibi şeylerdir. Bu yüzden de yanılır. Ve Allah’ın Kahhar ismi, Müntakim ismi gelir onu bulur! Kahhar ismi müthiş, müthiş etkilidir. Müntakim de öyle! “İyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” teslimiyetinin, o masumiyetin intikamını Müntakim olan Allah alır ki, çok tehlikelidir.
Sizi “tanrı olmaktan kurtaracak ve
 o halden koruyacak” öneriler

“İyyaKE na’budü VE iyyaKE nestaıyn” kişinin tanrılık ilan etmekten kurtulmasında çok önemlidir deyince şöyle sorular gelebiliyor? Peki, tanrılık iddiasından kurtulunca, yani “A”dan kurtulunca “B” olarak, Hakk olarak yaratılan yapıyı nasıl açığa çıkaracağız? O açığa çıkarılmaz! Açığa çıkarmak için hiçbir şey yapmayacaksınız. Çünkü var olan zaten o! Zaten O! Onun açığa çıkması için yapman gereken bir şey yok. Sen sadece tanrılık ilanından kurtulmanın yollarını ara, yakala ve uygula. İnşaAllah bir kurtulalım, zaten diğeri O!
Ayetlere ve hadislere bu gözle baktığınız zaman birçok şey yakalayacaksınız. Efendimizin tüm öğütleri sizi “tanrı olmaktan kurtaracak ve o halden koruyacak” önerilerdir. Kesinlikle! Yeter ki, bu bakışla yaklaşalım…
Bugünkü paylaşımımızı kısa tövbe duası ile bitirelim inşaAllah.
Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvedtu emri ileyke ve elce’tü zahriy ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mencee minke illa ileyke, amentü bi kitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte.
Allahümme ente rabbi, la ilahe illa ente halaktenî ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tü, eûzü bike min şerri ma sana’tü ebûü leke bi nı’metike aleyye ve ebûü bi zenbi, fağfirliy zünubiy feinnehu la yağfiruz zünube illa ente, birahmetike ya Erhamer rahımin.
Sübhanallahi ve bihamdihi subhanallahil aziym estağfirullah ve etûbü ileyh. Estağfirullah el Aziym ve etûbü ileyh. Estağfirullahellezi la ilahe illa HU, el Hayyül Kayyûmu ve etûbü ileyh. Estağfirullah Ya Rabbel arşil azim, Estağfirullah Ya Rabbel arşil kerim, Estağfirullah Ya Rabbel âlemin.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi ılmike..
Ya HU, Ya men HU, La ilahe illa HU! Elif, Lam, Mim… Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum. Entel Hayyul Kayyum ve la şerike lek. Ve lekel mülkü ve lekel hamdü ve inneke ala külli şey’in Kadir. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedi’as Semavati vel Arz, Ya Zel Celal-i vel İkram. Eşhedü en la ilahe illallahul EhadüsSamedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad.
İnni veccehtü vechiye lillezi fataras semavati vel arda hanîfen ve ma ene minel müşrikin. İnne salâtî ve nüsükî ve mahyaye ve mematî lillahi rabbil âlemin ve la şerike lehu ve bizalike ümirtü ve ene minel müslimin. Eslemtü vechiye lillahi, eslemtü li Rabbil âlemin. Vel hamdü lillahi Rabbil âlemin. Birahmetike ya erhamerrahimin.
İyyake na’budu ve iyyake nestaıyn, İhdinas sıratal müstakıym Sıratellezine en’amte aleyhim, Gayril mağdubi aleyhim ve led daalliiyn.
Âmin…

 

HİSSETMEK VE MUHTARİYET -17-

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.