• TARİH: 11.04.2021
AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -8

AFYONKARAHİSAR’DA EĞİTİMİN TARİHİ MEKTEPLER -8

Yirminci yüzyılın başında Afyonkarahisar’a gelen İhtifalci Mehmet Ziya Bey, mektebi ziyaret ettikten sonra okul hakkındaki memnuniyet verici görüşlerini şöyle anlatmıştır:
“…İmaret Cami-i Şerifi’nin havlusundaki Mekteb-i İbtidai’ye girdik. Burada da bazı talebeyi soruya tutarak memnuniyetimize yol açan neticeler aldık. … Mektebin tedrisatına dikkat edildiği gibi temizliğine de bakılıyordu. Hasılı Karahisar İlkokulları’nı memnuniyet verici bir halde buldum…”28
Okulun Gedik Ahmet Paşa Mekteb-i İbtidaisi Müdüriyeti 1331/M.1913 tarihli bir mührü vardır. Okul binası 1951 yılında yıkılarak yeri yeşil alan olmuş, daha sonra aynı adla bir okul daha yapılmıştır29.
Mekteb-i İbtidai’nin tespit ettiğimiz yıllara göre, müderrisleri ve öğrenci sayısı şöyledir:30
yıl: müderrisleri: öğrenci
sayısı:
R.1306/M.1890 Muallim Yusuf Ef., Hat
Muallimi Mustafa Ef.,
Bevvâb Halil Ef. 200
H.1325/M.1907 Muallim-i Evvel Hacı
Halil Ef., Muallim-i sânî Tespit
Salih Ef., Bevvâb Rıza Ef. edilemedi.
3. İhtisab-zâde Mekteb-i İbtidaisi
Okulun ne zaman açıldığı tespit edilememiştir. Ancak okulun sıbyan mektebi olarak açıldığı ve daha sonra ibtidaiye dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Okulun öğretmenleri 1865 ve 1907 yılında Muallim-i Evvel Yusuf Efendi ve Muallimi-i Sânî Hafız Bekir Efendi ve Muallim-i Sâlis Hacı Hâfız Efendi görülmektedir31.

 

KAYNAK
28 Mehmet Ziya, age., s. 280; Y. İlgar-S. Çelebi, agm, s. 9.
29 Gönçer, age., II, s. 80-81.
30 SVH., 1306, s. 162; SVH., 1325, s. 516.
31 Gönçer, age., II, s. 81; SVH., 1325, s. 516.
(Devam Edecek)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi