en iyi bahis siteleri
DOLAR 19,0299 0.11%
EURO 20,5236 0.78%
ALTIN 1.185,98-1,94
BITCOIN 5387250,97%
Afyonkarahisar

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

“NEFSE ZULÜM” NEDİR? ESAS ŞEYTAN NEREDEDİR?

ABONE OL
26 Mart 2018 13:37
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Mustafa Yılmaz DÜNDAR 26 Mart 2018 Pazartesi 13:37:29
 

– 139-
Bilinç, Kendini Hissetme Duygusu’nun cüz yapıda kendini ne hissettiğidir. Onu böyle tanımladık. Şimdi bunu bir insanda düşünelim. Kendini Hissetme Duygusu Ehadüs Samed vasıflıdır, cinsiyeti yoktur. Cinsiyeti olmayan Kendini Hissetme Duygusu erkek dediğimiz bir cüz yapıya verildiğinde o cüz yapının genetiği gereği orada kendisini erkek sanar, erkeklik bilinci oluşur. Yani cüz yapı Kendini Hissetme Duygusu’nu sınırlandırır ve şartlandırır. Tasavvufta anlatılan, gereklidir denilen “şartlanmalarından kurtulma” işte bu şarttan kurtulmadır. Tasavvufta ilerlemek için söylenen “şartlardan kurtulmak gerekir, şartlamamak gerekir” ifadesinden maksat,  “A” takdiminden başlayarak bu bilinçlerin Kendini Hissetme Duygusu’na yaptığı sınırlandırma ve şartlanmalardan kurtulmaktır. Burayı kavrayamayan ama tasavvufla meşgul olanlar, şartlanmalardan kurtulmayı anlamak için Rasulullah yöntemi dışındaki bilgilere başvururlarsa, İslamiyet dışı yöntemlerden esinlenirlerse, şartlanmalardan kurtulmayı anlayamazlar, onu beş duyu şartlarından kurtulmak sanarlar! Görmediğini görmek, duyamadığını duymak, yürümekten kurtulup uçmak, yerçekimi gibi sünnetullaha ait şartlardan kurtulmak zannederler. Bunlar kesinlikle İslamiyet’te yeri olmayan şartlanmalardan kurtulma anlayışlarıdır. Bunlar hele de “A” Takdim Formu “BEN” tarafından yapılıyorsa çok kuvvetli bir tanrı üretilir ve sonuç feth-i zulmani’ye gider. Oluşan fetih, feth-i zulmani olur. Şartlardan kurtulmak, Kendini Hissetme Duygusu’nun kendisini ne sandığını oluşturan şartlardan kurtulmaktır. Kendini Hissetme Duygusu’nu Samed vasfından uzaklaştıran, cinsiyet yokluğundan uzaklaştıran, onu bir cüz yapıya mahkûm eden şartlardan kurtarmaktır. En önemlisi “A” Takdim Formu “BEN” şartından kurtulmaktır. Zaten kişi “A” bilincinden kurtulmadıysa bu yola girmesi mümkün olmaz.
“NEFSE ZULÜM” NEDİR?
“A” Takdim Formu “BEN” Bilinci ve “B” Takdim Formu “BEN” Bilinci’nin fonksiyonsuzlaşma seyri nefs-i levvame sürecidir. Bilinçlerin fonksiyonsuzlaşma süreci ancak nefse zulüm olan “örtücü ilah”lığı fark edip, bu halin pişmanlığının yaşanmasıyla başlar.”
“A” bilincinin ve “B” bilincinin fonksiyonsuzlaşma seyri olan Nefs-i Levvame sürecinin başlamasının bir şartı var. Bu şart, nefse zulüm diye tarif edilen örtücü ilahlığı fark edip ondan kurtulmaktır. Nefse zulmü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ama onun yanlış yerlerde kullanıldığına şahit oluruz. Bir kişi kendisine zor gelen bir işle meşguldür, “nefsine zulmetme” derler. Bu yanlıştır. “A” Takdim Formu “BEN”e zulmetmek, ona baskı yapmak başka şeydir, nefse zulüm başka şeydir. Önce zulmün manasını bilmek lazım! Zulüm hakkını vermemektir; bir şeyin hakkını vermemek ona zulmetmektir, hakkını vermeyene de zalim diyoruz. “A” yapı nefse zulüm olarak görülür, neden? Nefsin hakikatini vermediği için! Hakkını vermediği ve nefsin hakikatine uygun davranışlar ortaya koymadığı için nefse zulmediyor, bu yüzden zalim. Eğer nefse zulmedilerek ortaya konulan örtücü ilahlık fark edilip, onun pişmanlığı yaşanmaya başlanırsa nefs-i levvame de başlamış olur; levm eden, pişman ve rahatsız olan nefs hali başlamış olur. Levm etmenin başlaması, “A” ve “B” bilinçlerinin fonksiyonsuzlaşma sürecinin başlamasıdır.
“Fakat bilinmelidir ki, bu rahatsızlık ve pişmanlık halini, anlatma sadedinde kullanılan nefs-i levvame hali, nefs mertebeleri diye bilinen sıralama içerisinde, yalnızca başlangıçta müstakil bir bölüm olmayıp, “KUL” kalkıncaya kadar levm eden nefs olarak mutlaka bulunacaktır.”
BİR TALİB NEFS-İ LEVVAMEYE GİRMİŞSE, ÖLÜNCEYE,
ÖLÜMÜ TADANA KADAR
NEFS-İ LEVVAME DEVAM EDER
Nefs mertebeleri kitaplarda nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i safiye sıralaması ile yazılır ve nefs-i levvame, nefs-i emmare ile nefs-i mülhime arasında bir bölüm olarak tanımlanır, hatta nefs-i levvame görmezden gelinir, bir an önce nefs-i mülhimeye ulaşmak istenir. Bu çok önemli bir yanılgıdır. Bu yüzden, bu yolun yolcuları nefs-i levvameden iyice perdelenirler. Niye? “Rahatsız oldum, pişmanlık duydum ve nefs-i levvame bitti” düşüncesi yüzünden! Bu cümle doğrunun çok azıdır, nefs-i levvame yalnızca o kadar değildir, öyle iki nefs arası bir şey değildir. Böyle sanıldığı için nefs mertebelerinin anlatıldığı yerlerde nefs-i emmare uzun uzun, kıza kıza anlatılırken nefs-i levvame bir iki cümleyle hızlıca geçilir, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne hikâyelerine geçilir. Oraları da hikâye olarak anlatırlar. Hâlbuki ne emmareyi, ne mülhimeyi, ne mutmainneyi, ne de diğerlerini o kadar uzun anlatmak gerekmiyor. Buna dikkat edin! Esas anlatılması gereken nefs-i levvamedir, asıl nefs-i levvameyi iyi fark etmek gerekiyor. Ama o bir iki cümle ile örtülüp, perdelenip, gizlenmiştir. Nefs-i levvame, iki nefs arasında başlayıp biten bir bölüm değildir. Bir talib nefs-i levvameye girmişse, ölünceye, ölümü tadana kadar nefs-i levvame devam eder, böyle bir süreçtir. Ve aslında nefs mertebeleri içinde yapabileceğiniz, işleyebileceğiniz, yaşayabileceğiniz tek süreçtir.
Nefs-i Levvame müstakil bir bölüm olmayıp “kul” kalkıncaya kadar levm eden nefs olarak mutlaka bulunacaktır. Kul kalkıncaya kadar! Eğer o birim için kulun kalkması dilenilmişse, kul kalkıncaya kadar. Ya da o birim için kul kalkıncaya kadar var olan noktalardan hangisi dilenilmişse o noktaya kadar, levm eden nefs bulunacaktır. Yeri geldi, kulu tanımlayalım. Onu matematiksel söyleyeyim kafamızda çabuk şekillensin: “A”+“B” kuldur, kul budur. “A” Takdim Formu “BEN” ve “B” Takdim Formu “BEN” ikisi birlikte kuldur. Kul “A”+“B”dir. Bu iki ilim terkibi, bu iki esma terkibi birlikte kuldur. Kul bir esma diyarıdır, esma diyarı içerisinden tariflenmiş bir kompozisyondur. Dilenilmiş bir halin karşılığı olan bir yapıdır kul. Dolayısıyla, “A” ve “B” bilinçleri kalkınca kul kalkar! Kul kalkınca esma kalkar! Esma kalkınca, yani hükmü gidince Rab kalkar! Şöyle ki, kulun hükmü gidince esmaların hükmü gider; esmaların hükmü gidince Rabbın hükmü gider. Kulun ve Rabbın kalkma süreci böyle bir süreçtir. Kul ve Rab ilişkisi “kul” bulunduğu sürece olan bir ilişkidir.
“A” TAKDİM FORMU “BEN”
 BİLİNCİ VEHMİN ZULMETİDİR
“A” ve “B” bilinçlerinin fonksiyonsuzlaşma seyrinin motoru bu levm halidir: Bu rahatsızlık ve pişmanlık hali, “A” ve “B” bilinçlerinin fonksiyonsuzlaşma sürecinin motorudur. Bu motor, talip bu yola girdiği zaman çalışır. Ancak o zaman çalışır! Ve talip ölünceye kadar bu levm motoruyla yol alır. Levm motoru yoksa ilerleme yoktur, yol alamaz.
İnsan-29’u hatırlayalım: “Dileyen Rabbine bir yol tutar.” Çok dikkat edin “dileyen” diyor. Dileyen denilince serbestlik varmış gibi olmaz mı? Birisi dileyebilirmiş gibi! İnsan-29 diyor ki; dileyen Rabbine artık bir yol tutar. Kur’an-ı Kerim’de bu mealde başka ayetler de var: “Aklınızı kullanmaz mısınız, görmüyor musunuz, doğru yolu seçin” gibi ayetler vardır. Biz onların hepsini İnsan-29 ayeti ile temsil ediyoruz. Kader’e imanla, kader idrak ve inanışıyla ilgili ayetleri temsilen de İnsan-30’u kullanıyoruz. İnsan-29 ve bu mealdeki diğer ayet ve hadisler gereği olarak talibin önce “Vehmin Zulmeti”ne sonra da “Vehim”e yönelik yapacağı pişmanlık ve korunma çalışmaları hep nefs-i levvame kapsamındadır. Daha iyi kavramak için nefs-i levvameyi genişletiyoruz. “İnsan-29 ve bu mealdeki ayet ve hadisler gereği yapılan çalışmalar” cümlesinden anlıyoruz ki, levvamedeki talibin tüm gayretleri İnsan-29 ayeti gereğidir. Burayı çok iyi kavrayalım, çok iyi anlayalım. Nefs-i levvamedeki tüm gayretler İnsan-29 ayeti gereğidir. Bu çalışmalar iki ana bölümden oluşur: Önce “Vehmin Zulmeti”ne, sonra da “Vehm”e yönelik pişmanlık ve korunma çalışmaları. Bunların tümü nefs-i levvame kapsamındadır ve hepsi İnsan-29 gereğidir. Vehmin Zulmetini bir cümleyle hatırlatayım, çünkü araştırdığınızda çok net tarifini bulamayabilirsiniz. Vehmin zulmetini çok açık ve net söylüyorum: “A” Takdim Formu “BEN” bilinci vehmin zulmetidir. Bu yüzden, nefs-i levvamede ilk yaşanması gereken şey, Vehmin Zulmeti’ne yönelik rahatsızlık ve pişmanlıklardır. Ve bunlar İnsan-29 gereği gayretlerdir. Vehmin zulmetini iyi, net bileceksiniz ki ona yönelik korunma çalışması yapasınız, rahatsızlık duyasınız ve ondan kurtulasınız. Ondan sonra Vehim’e yönelik rahatsızlık ve pişmanlıklar yaşanır inşaAllah.
VEHMİN ZULMETİ OLAN
 “A” TAKDİM FORMU “BEN”
 “ŞEYTANIN TESİR ALANI”DIR
“Allahu veliyülleziyne amenü yuhricühüm minez zulumati ilen nur; Allah inananların dostudur (velisidir), onları vehmin zulmetinden alır, nura sokar.” Ayette geçen “zulumat” Vehmin Zulmeti olup “A” Takdim Formu “BEN” bilincidir. Vehim ise “B” Takdim Formu “BEN” bilincidir. Nefs-i levvame bu iki bilincinin ikisinin de fonksiyonsuzlaşmasıdır. Demek ki nefs-i levvame, önce vehmin zulmetinden sonra vehimden kurtulma sürecidir. Nefs-i levvameyi az önce “BEN” kavramlarıyla; bilinçler üzerinden tanımlamıştık, şimdi de vehim ile tarif etmiş olduk. Aslında bunlar farklı şeyler değildir, bakış açılarına göre (bilinç açısından veya vehim açısından) verilen isimlerdir.
“A” Takdim Formu “BEN” vehmin zulmetidir, “B” Takdim Formu “BEN” vehimdir. Vehim, cüzî manaların anlaşılmasına yarayan idrak gücüdür. Öyle ki cüzü anlamanızı, onu var sanmanızı sağlar. Cüz’ü Başka Bir Varlıkmış Gibi var sanmanıza yol açar. Bir birim vehimle yaşıyorken onun hali “B” Takdim Formu “BEN”dir; cüzî manaları anlamaya çalışan, gören, kavrayan idrak gücünün olduğu birim kendini hissedip de “BEN” dediğinde o “B” Takdim Formu “BEN”dir. Ama insan öyle demekle kalmaz, verilen vehim gücünü hemen suiistimal eder, ele geçirdiği vehim gücünden tekrar vehim üretir, o ise “A” Takdim Formu “BEN”. Bu davranışıyla o bir “zann” üretiyor; “ben müstakilim” zannını üretiyor. Böylece “örtücü ilahlık” üretmiş oluyor ki bu zulmettir, vehmin zulmetidir. Zulmet; karanlık demektir, suiistimal demektir. Vehim suiistimal edildiği için bu hal vehmin karanlığıdır. Vehim halini yani cüzî manaları kavrama yeteneğini suiistimal edip onunla müstakillik ilan etmekle vehmin zulmeti oluştu. Önce “B” Takdim Formu “BEN” ardından “A” Takdim Formu “BEN”; önce vehim, sonra vehmin zulmeti oluştu.
Vehmin zulmeti olan “A” Takdim Formu “BEN” “şeytanın tesir alanı”dır, şeytan oraya tesir eder, şeytanın gücü ona yeter, şeytanın arkadaşı odur. Dolayısıyla şeytan onunla iş birliği yapar, “A” Takdim Formu “BEN” onun dostudur. “A” Takdim Formu “BEN” şeytanı veli edinmiştir, onun velisi şeytandır. “B” Takdim Formu “BEN”in velisi Allah’tır. Bu vesileyle, başka bir yerde rastlamayacağınız bir şeytanla mücadele yöntemi paylaşalım: Yalnızca şeytanla uğraşan, asıl şeytan olan “A” Takdim Formu “BEN” şeytanıyla başa çıkamaz. Şeytanla mücadeleyi, şeytanlıkla görevlendirilen cin taifesiyle mücadele sanan başaramaz. Başaramazsınız! A” Takdim Formu “BEN” ona sessizce arkadaş olur, gene arkadaştırlar! Cüz yapıda bir şeytan yan var; esas şeytan sizin “A” Takdim Formu “BEN” yapınızdır; cüz yapının şeytan yanı odur! Şeytanlık bir işin ismidir, yapılan işin ismidir. O iş nedir? Onu inşaAllah yarın görelim.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.