Muharrem Günay
Muharrem  Günay
muharremgunay@kocatepegazetesi.com
TAKKE VE SARIKLA NAMAZ KILMAK
  • 0
  • 397
  • 09 Aralık 2019 Pazartesi
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  • +
  • -

İslâm dini gelmeden önce sarık Arap Yarımadasında yaygın idi. Bu adet Peygamber’in bi’setine kadar devam etti. Peygamber (sa.) ile Ashab (ra.) sarık giydikleri gibi küfür için mücadele veren Ebû Cehil ve Ebû Leheb’ler de giyerlerdi. Ancak Peygamber (sa.) bu âdete devam edilmesini istedi ve artık bu adet, adet olmaktan çıkıp sünnet oldu. Özellikle namazda bu sünnete ihtimam gösterilmelidir. Cabir, Peygamber’den şu hadîsi rivayet etmiştir: “Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak kılman yetmiş rekâttan daha hayırlıdır.” (Taç, 1/169) Rükâne (r.a.) şöyle demiştir: “Bir kere Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyururken işittim: Gerçekten bizimle müşrikler arasındaki fark, takkelerin üzerine sardığımız sarıktır.” (Tirmizi, Libas, 42, no: 1785)
İbni Ömer’den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
“Sarık Meleklerin alâmetidir”
“Sarığı terk etmeyin, zira o, meleklerin alametidir ve onu sırtınızın arkasına doğru sarkıtın.” (Haysemi, Mecmau’z- zevaid, Libas: 2, no: 8503)
Mehmet Talu Hoca Efendi sarıkla ilgili bir soruya şu cevabı vermiştir: Çevremizdekilerin ne dediği değil, Allah ve Resulu’nun ne dediği önemlidir. Cübbe ve sarık giymek sünnete en uygun kıyafettir. Hele hele sarık İslâmın şiarıdır. Dinimiz Müslümanın gayrimüslimden farklı olması hususunda önemle durmuş ve en belirgin göstergesi olarak baş kıyafetine ayrı ehemmiyet vermiştir. Bu noktadan hareketle sarık, iman ile küfrü ayıran alamet-i farika olarak vasıflandırılmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, medenî hayatımızdaki önemine binaen kıyafet üzerinde çokça durmuştur. Kadın ve erkeğin kıyafeti, çocukların kıyafeti, kıyafetlerin boyu, dar ve geniş oluşu, rengi, kumaşların cinsi, temizlik ve kirlilikleri, cuma ve bayram kıyafetleri, kıyafetin İslâmî olan ve olmayanları vs. hep hadislerde mevzubahis edilmiştir. Bu sebeple bütün hadis kitaplarında Kitabu’l-Libas veya Kitabu’z-Zinet adı altında müstakil bölümler yer alır. Çevrenizdekilerin dediği gibi sarık, sadece bir Arap âdeti değildir. Bunca hadis-i şerif ortadayken sarığı din dışı gösterip adet seviyesine indirmek çok büyük bir haksızlıktır. Hem kaldı ki onların dediği gibi sarık bir adet olsa da, adetlerin en güzelidir. Çünkü Efendimiz (s.a.v.) ve İslâm büyüklerimiz sarık giymişlerdir. Sarık namazın sevabını kat kat artırır. Çünkü o, Yüce Allah’ın huzurunda bir ziynet ve bir güzelliktir. Cabir (r.a.)’dan rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha faziletlidir.”buyurmuşlardır. ( Mehmet Talu, http://www.ismailaga.com.tr/sarikla-namaz-kilmanin-hukmu.html)

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM