Safer Ayı Duası 1

Safer Ayı Duası 1

Bİ’SMİ’LLÂHİ’R-RAHMÂNİ’R-RAHÎM

“E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti vekınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.”
Rahmânür Rahîm olan Allâh’ın adına.
“Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allah’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve bu yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım, bize Safer ayında da ikram et. Ey gerçek merhamet sahibi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve ümmeti Muhammed (sa)’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım, Safer’in gelişini bize rahatlık kıl, hayr ve zaferle bitmesini nasip eyle.”
Hicri takvime göre 8 Eylül 2021’de gireceğimiz Safer ayı, kameri ayların ikincisidir. Bu ayın içerisinde Rasulullah (sa) “Allahümme barik lena fi şehri safer, vahdim lena bissaadeti vezzafer: Allah’ım, Safer’in gelişini bize rahatlık kıl, hayr ve zaferle bitmesini nasip eyle” diye dua etmiştir.
Safer, yıl içerisinde oluşacak bela, kaza ve sıkıntılı hallerin dünyada fiil bulacağı aydır. Bizim katımızda yaradılış sıralaması Ehadiyet, Vahidiyet, Ulûhiyet, Rahmaniyet, Rububiyet ve Hakkaniyet’tir. Hakkaniyetle, Hakk üzere yaratılış meydana gelir. Bir olayın, kazanın, belanın, musibetin fiil olarak yeryüzüne inmesi son aşama olan Hakkaniyet’te gerçekleşir. Eğer ki duamızı bu olayların fiil aşamasından önce yani Rahmaniyet ve Rububiyet seviyesinin üst bölgesinde yapmışsak, burada olayın birden çok alternatifi vardır. O alternatifler içerisinden bir tanesi fiile dönüşür. Eğer bu bir musibet veya bela ise biz dünyamızda bu hali yaşarız. Örneğin arama motoruna “renkli arabalar” yazdığımızı düşünelim. Karşımıza her renkten birçok araba çıkar. Ama motoruna “kırmızı arabalar” yazarsak birçok renkte olan arabalar içinden sadece kırmızı arabaları gösterecektir. Aynı bu araba örneğinde olduğu gibi çok seçenek içerisinden belirlediğimiz bir kurala göre istediğimiz arabayı nasıl bulabiliyorsak, dualarımızla da fiil aleminde vücut bulmamış bela, kaza ve musibetlerden Rabbimize sığınırız. “Bu yıl indireceğin tüm bela ve kazalardan sana sığınıyorum Rabbim” deyip duamızı edersek, içerisinde bela ve kazanın da olduğu birçok alternatif arasından, Rabbimizin lütfuyla, yaşayacağımız olay bela ve kazalardan korunarak fiil olarak hayat bulur.
Başımıza bela, kaza ve musibet gelmeden önce bunların sıkıntılı hallerinden Rabbimize duamızla sığındık. Duamızı ettik ama yine de bu sıkıntılı halleri yaşayabiliriz. Bu durumda nasıl davranmamız lazım?
Zor ve sıkıntılı anlar yaşadığımızda bu halin de Rabbimizden geldiğini idrak edip, bu hallerin sıkıntı ve daralmalarından yine Rabbimize sığınabilirsek, Rabbimizin lütfuyla bela gördüğümüz olaylar “bal”a dönüşür. Belki yaşayacağımız sıkıntı değişmeyecek ancak bizim bela diye baktığımız olaya bakış açımız değişecektir. Bu bakış açısı ancak Billahi idrakle olur. Müstakilen var ve muhtar olanın ancak Allah olduğu idrakiyle inanan bir kul yaşadığı halin Allah’tan olduğunu bilerek tüm sıkıntıların şerrinden Rabbine sığınır.
Safer ayı musibet ve belaların fiil olarak dünyamıza ineceği ay olduğundan, bunların sıkıntı ve darlıklarından korunmamız için Rasulullah (sa)’den öğrendiğimiz “Allahümme barik lena fi şehri safer, vahdim lena bis saadeti vez zafer” duasını Safer ayı boyunca salatlardan sonra en az bir kere yapmamız tavsiye edilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi