HER MİLLETTEN ÇOK TÜRK  MİLLETİNİ SEVMEK GEREKİR-3

HER MİLLETTEN ÇOK TÜRK MİLLETİNİ SEVMEK GEREKİR-3

Dinden dönüp onu temsil kudret ve liyakatini kaybettikleri gün –yine ilahi sünnet gereği- İslâm’a hizmet şerefi onlardan alınıp Allah’ın sevdiği bir millete verilir ve bu böyle sürüp gider.
Dileğimiz bu şerefin milletimizden alınmamasıdır. Batı kültürünün istilasına uğramamız, dini bağları yer yer ve bazı kesimlerde zayıflatmıştır. Allah’ın muradı ne yönde ve hangi yolda tecelli edecek bilemiyoruz. (C.Yıldırım, Hutbe Müslümanlara Öğütler, s:21, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri c:4, s:1715)
ALLAH O MİLLETİ (TÜRKLERİ) SEVER!
Maide suresi 54. ayetten anladığımıza göre Arapların yerine getirileceği ifade edilen milletin bir takım özellikleri vardır. Maide 54. ayette bu özellikler şöyle sıralanır:
Allah o milleti sever.
O millet te Allah’ı çok sever.
O millet Müslümanlara karşı alçak gönüllü ve merhametlidir.
O millet kafirlere karşı şiddetli, onurlu ve zorludurlar.
O millet Allah yolunda savaşır.
O millet Allah yolunda savaşırken, kınayanın kınamasından, kötüleyenlerin kötülemesinden çekinmezler, onlara aldırış etmeden dine hizmet ederler.
Sanki bu ayeti kerime kitleler halinde İslâm’la şereflenmiş olan yüce Türk Milleti’nin tarihinin ve İslâm’a olan hizmetlerinin kısa bir özeti gibidir.
Elbette Yüce Allah Türk milletini çok sevmiş, bizi severek, isteyerek ve bir takım ilahi görev ve gayelere memur ederek yaratmış ve bu ilahi görevleri başarıyla yerine getirecek şekilde meziyetlerle donatmıştır ki bu özelliklerin en önemlileri, üstün cesaret, kahramanlık, askerlik, teşkilatçılık, cömertlik ve mertlik gibi başka milletler de ender görülen özelliklerdir.
Tarihi kaynakları incelediğimizde Türklerin tarih sahnesinde görüldüğü andan itibaren her şeyi yoktan var eden yüce ve bir Allah’a inandığı ve O’na “Gök Tanrı” yani Yüce ve Ulu Tanrı adını verdiği ve Yüce Allah tarafından Dünya nizamını sağlamakla görevlendirilme inancına sahip olduğu ve bu amaçla dünyanın dört tarafına seferler düzenlendiği görülmektedir. Bu düşünce “Türk Cihan Hakimiyeti Düşüncesi”ni doğurmuştur. Eski Türk Cihan Hakimiyeti düşüncesinin hedefi eski Türk dini ve töresi ile dünyaya nizam vermek ve bütün insanlığı Türk töresinin ve Türk devletinin himayesin alarak mutlu kılmaktan ibaretti. Bu düşünce İslâmiyet’le birlikte “Nizâm-ı Âlem Ülküsü” ne dönüşmüştü.
Nizâm-ı Âlem’in hedefi Allah’ın dini ile âleme nizam vermek ve ‘İ’lâ-yı Kelimetullah’tan yani Allah’ın adını yüceltmekten ibaretti. Bu yüce duygu ve düşünceler içerisinde Kaşgarlı Mahmud, Türk milletine “CUNDULLAH” (Allah’ın Ordusu) adını vermiştir. Osmanlı devleti ordularına “ASÂKİR-İ İSLÂM” (İslâm’ın askerleri),Yeniçeri Ocağı’nı lağvedilmesinden sonra kurulan yeni orduya ise Hz. Peygamber’in ismine izâfetle Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adı verilmiş ve bu orduları oluşturan askerlere de Peygamber Efendimizin adını vererek “MEHMETÇİK” denilmiştir.
Türk milleti, Allah yolunda cihat edip, âleme nizam verme ülküsü peşinde koşarken birçok haksız iftiralara ve suçlamalara da maruz kalmıştır. Bu iftiraların en önemlisi ‘barbarlık’ suçlamasıdır ki bu suçlamayı yapanların gerçek barbarlar olduğunu bilmeyen yok gibidir. Hıristiyanlık Dünyasının bu tür suçlamaları bir tarafa İslâm’ın Bayraktarlığını yapmış olan aziz milletimize Araplar tarafından “Yecüc ve Mecüc” olma iftirası yapılmıştır. Fakat Türk milleti tıpkı Maide suresi 54. ayette belirtildiği gibi “kınayanların kınamasına, kötüleyenlerin kötülemesine aldırış etmeden” İslâmiyet’e hizmet etmeye devam etmişlerdir.
Türk’e Ve Türk Milliyetçiliğine Düşman Olanlar Dün Perişan Olduğu Gibi Yarında Perişan Olacaktır
Ayet ve hadisi şeriflerde Allah ve Resûlü tarafından sevilmiş bir millet olan Türk milletini sevmek Müslüman olmanın gereklerindendir. “Milleti Memduha (övülmüş millet)” ; “İlahi Nusretle Müeyyed” (Allah’ın yardımı ile te’yid ettiği) millet” ; “İ’lay-I Kelimetullah İle Muvazzaf” (Allah isminin yüceltilmesi ile görevli) millet” “Cundullah ve Askir-İ İslam” (Allah’ın ordusu ve İslâmın askeri), Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye gibi unvanları taşıyan bu milleti sevmek her Müslümanın üzerine düşen dini bir görevdir
Türk milletine, Türklüğe ve Türk milliyetine düşman olmak, Allah’a, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ve yüce kitabımız Kur’an’a
düşman olmaktır. Türk milletine düşmanlık besleyenler dün helak ve perişan olduğu gibi bu gün de yarında helak ve perişan olacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
KAYNAKLAR
Cemal Kutay, Bilinmeyen Tarihimiz, İstanbul 1974
B.Berk, Türkiye’de Nurculuk davası,İst. 1975
S. Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, c:1,
Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri c. 2
Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri c. 2
C.Yıldırım, Hutbe Müslümanlara Öğütler,1966 kONYA
İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri c:4
Zekeriya Kitapçı, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler
(Son)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi