KUR’AN’IN MANASINI BİLEREK OKUYAN KİŞİNİN MERTEBESİ

KUR’AN’IN MANASINI BİLEREK OKUYAN KİŞİNİN MERTEBESİ

“Hz. Âişe (r.a.) validemizden rivayete göre, Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “Kur’an-ı kerim’i hafız olduğu (hem lafzını, hem manasını), hem de ahkâmını muhafaza ettiği) halde okuyan kişinin hâli, Sefere-i Kiram (Kerem sahibi, kıymetli yazıcı) meleklerle beraberdir. Kur’an-ı Kerim kendisine zor geldiği halde tekrarından üşenmeyerek onu okumaya ve ezberlemeye devam eden kişiye ise, iki ecir vardır.” (Buhâri, Tefsir, sure:80 (6/80), Müslim, Salâtü’l-Müsâfirin: 244, Ebu Davud, Vitir: 14, Tirmizi, Sevâbu’l Kur’an: 13, İbni Mâce, Edep:52)
Bu şekilde zorlanarak okuyanın iki ecir almasına sebep, birisi okuması diğeri de zorlanması dolayısıyladır. Kur’ân’ı maharetle okuyan kimsenin dereceleri ise bütün bunlardan yüksektedir. Çünkü Kur’ân-ı Kerim, önceleri o kimse için de zorla okunan bir kitaptı. Daha sonra bu basamaktan yüksele yüksele meleklere benzetilecek konuma kadar yükselmiştir.
“An umara (r.a.) Gâle rasûlullâhi (s.a.v.): innellâhe yerfeu bihêzâl kitâbi egvâmen veyeDau bihî êharîne.”
“Hazreti Ömer (r.a.)den rivayete göre, Efendimiz (s.a.v.): “Muhakkak Allah(-u Teâlâ), bu Kur’an sebebiyle bir takım kavimleri (milletleri) yüksek eder, diğer bir takım kavimleri ise alçak eder.” Buyurdu.” (Müslim, Salâtü’l – müsâfirin: 269; (1/559), İbni Mâce, Mukaddime:16, Darimi, Fedâilü’l – Kur’an: 9)
“İbni Mesud (r.a.) dan rivayete göre, Resûlullah (s.a.v.): “Kur’an (-ı Azimu’ş-şan) bazılarına şefaat (yardım) edici(dir.) ve şefaati makbuldür. Bazılarına karşı haklı bir davacıdır. Herkim onu önüne koyar (ona uyar)sa, Kur’an onu cennete götürür. Herkim onu arkasına kor (onunla amel etmez) sa onu da cehenneme sevk eder.” Buyurdu.” (Deylemî, el-Firdevs:3/229 no: 4675, Abdurrazzak; el-Musannef, 3/373 no: 6010, İbni Hıbban: 1/167, Sahih; Mahmut Ustaosmanoğlu, Ruhul Furkan 1:29)
“Kıyamet günü Kur’an gelip derki: “Yâ Rabbi Kur’an ehli olan kimseyi nurunla süslendir.” Bunun üzerine ona bir keramet ve şeref tacı giydirilir. Kur’an sonra, “Yâ Rabbi, onun süsünü artır” der. Sonra o şahsa bir şeref elbisesi giydirilir. Bundan sonra Kur’an, “Yâ Rabbi ondan razı ol” der. Kur’an ehli olan şahıs Allah’ın rızasına nail olur; kendisine, Oku ve yüksel” denilir. Kur’an’ın her bir ayetine karşılık kendisine derece verilir.” (Darimî, Fezâil-i Kur’an: 1)
“Oruç ve Kur’an Kıyamet günü kula şefaat ederler. Oruç der: “Yâ Rabbi! Ben onun yemesine ve zevklerine engel oldum. Beni ona şefaatçi yap. “ Kur’an der: “Ben onun gece uykusuna engel oldum. Beni ona şefaatçi yap!” Cenâbı Hak tarafından “Şefatiniz kabul olunmuştur” buyrulur. (Fethu’r Rabbânî, c. 18, s.4)

Sosyal Medyada Paylaşın:
İlginizi Çekebilir

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi