KURTULUŞ YOLU KUR’AN’DIR

KURTULUŞ YOLU KUR’AN’DIR

Hz. Ali (r.a ) diyor ki , “ Allah’ın Resulü’nden işittim. “ Haberiniz olsun ki, bir takım fitneler meydana gelecektir,” buyurdu.
Ey Allah’ın Resulü, o fitnelerden çıkış, kurtuluş nedir? Diye sordum. Buyurdular ki:
“Allah’ın kitabıdır!
Çünkü sizden öncekilerin haberleri de, sizden sonrakilerin haberleri de, aranızdakilerin hükmü de ondadır.
O, hak ile batılı ayıran kesin bir hükümdür, şaka ve boş şey değildir.
Onu zorbalıkla bırakan kimsenin, Allah (belini) boynunu kırar.
Hidayeti, doğru yolu ondan başkasında arayanı sapıklığa düşürür.
O, Allah’ın en sağlam ipidir.
O , Hikmetle dolu Kur’an ‘dır.
O, en doğru yoldur.
O, boş arzu ve isteklerin haktan saptıramayacağı, dillerin karıştırıp belirsiz edemeyeceği, bilginlerin doyamayacağı, yinelenmesinden bıkılmayan, akılları hayrete bırakan, meziyetleri bitip tükenmeyen bir kitaptır.
O, öyle bir kitaptır ki, Cinlerden bir gurup onu dinledikleri zaman “ Biz gerçekten hayranlık veren bir Kur’an dinledik ki, O, hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de Ona inandık “demişlerdir.
Ona dayanarak konuşan doğrulanır.
Onunla amel eden ödüllendirilir.
Onunla hükmeden, adaletli olur.
Ona davet eden doğruya ve doğru yola davet etmiş olur”.(Tirmizi, Sünen; c.5; sayfa: 172,173 )
“Size iki nasîhatçı bıraktım. Biri susar, diğeri konuşur. Susan nasîhatçı ölüm, konuşan ise Kur’ân-ı Kerîm’dir.” (Fezâil-i Âmâl, s. 383)
Nahiv ve lügat bilgini Ebu Bekr Muhammed b. el-Kasım b. Beşşâr b. Muhammed el-Enbâri “er-Reddu alâ Men halefe Mushafe Usmâne” (Hz. Os¬man’ın Mushaf’ına Muhalefet Edenlere Reddiye) adlı eserinde Abdullah b. Mes’ud’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir:
Rasûlullah (s.a) buyurdu ki: “Şüphesiz bu Kur’ân-ı Kerim, Allah Teâlâ’nın bir ziyafetidir. O’nun bu ziyafetinden gücünüz yettiği kadarını öğrenin. Muhakkak bu Kur’ân-ı Kerim, Allah’ın ipidir. Apaçık nur odur, faydalı şifa kaynağıdır, ona sımsıkı sarılanın koruyucu sığınağıdır. Ona uyanların kurtuluşudur. O, eğilip bükülmez ki doğrultulsun. Sapıp eğrilmez ki hoşlanılacak hale getirilsin. Onun hayret verici özellikleri bitip tükenmez. Çokça müracaattan dolayı eskiyip yıpranmaz. Onu okuyunuz. Çünkü Allah, onu okumanız sebebiyle her bir harf karşılığında size on hasene verir. Ben sizlere elif, lam, mim tek harftir demiyorum. (“Fakat elif bir harf, lam bir harf mim bir harftir.” Tirmizinin rivayetinde bu fazlalık vardır.) Sakın ha, sizden herhangi bir kimsenin bacak bacak üstüne koyarak Bakara sûresini okumayı terkettiğini görmeyeyim. Çünkü şeytan Bakara sûresinin okunduğu evden kaçar. Hayırdan eser bulunmayan ev Allah’ın Kitabı’ndan eser bulunmayan evdir.” (Hâkim, Müstedrek, I, 555; Dâriınî, Fedâilu’l-Kur’ân 1, hd. No: 3318 ).

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

E-Gazete Arşivi